Menu Zamknij

ZYGMUNT GŁĄB Ludzie godni uwagi ze Sporysza

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

Zygmunt GŁĄB

urodził się 4 kwietnia 1922 r. w Nowym Sączu.  Jest autorem książki „Z Polski do Polski – przez Ural i Apeniny” w której zawarł wszystkie swoje wspomnienia ze swej drogi bojowej w II wojnie światowej.

Zygmunt GŁĄB urodził się 4 kwietnia 1922 r. w Nowym Sączu. W latach 1935 – 1939 mieszkał w Jaśle. & września 1939 r. ewakuowany z rodziną do Borków Wielkich koło Tarnopola. TU 17 września 1939 r. zastała go inwazja wojsk sowieckich. Przebywał we Lwowie pod sowiecką okupacją. 29 czerwca 1949 r. został deportowany ze Lwowa w głąb ZSRR, do obozu pracy w Panino (obłast gorkowska). Po umowie Sikorski – Majski „amnestionowany” latem 1941 r. przeniósł się do kołchozu Achumbabajew w Uzbekistanie. 6 marca 1924 r. w Kermine wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR. Służył w 7 Dywizjonie Rozpoznawczym &DP, a od 20 listopada 1942 r. w nowopowstałym 7 pułku artylerii przeciwpancernej. W jego szeregach przeszedł wszechstronne przeszkolenie specjalistyczne na Bliskim Wschodzie. Od 3 lutego 1944 r. brał udział w kampanii włoskiej. Walczył pod Monte Cassino, Ankconą i Bolonią. Po zakończeniu wojny uczęszczał na Kursy Maturalne nr 2 w Matino we Włoszech. Ukończył Gimnazjum Mechaniczne przy 2 Grupie Artylerii w Fermo. W sierpniu 1946 r. został przeniesiony do Wielkiej Brytanii. 24 maja 1947 r. powrócił do Polski. Mieszka w Żywcu – Osiedlu pod Grapą. Jest autorem książki „Z Polski do Polski – przez Ural i Apeniny” w której zawarł wszystkie swoje wspomnienia ze swej drogi bojowej w II wojnie światowej.

Opublikowano wPo godzinach, Sporysz

Podobne wpisy