Menu Zamknij

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 30 grudnia 2008 r. godz. 19.00

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

Uchwała
Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego

“prowincja”

o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

 • Przedmiot uchwały

Na podstawie przepisu § 16 pkt 1 statutu Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje doroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 30 grudnia 2008 roku, na godzinę 19:00 do siedziby Stowarzyszenia, tj. w Klubie „śrubka”, mieszczącym się w Żywcu, przy ul. Grunwaldzkiej 13.

 • Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wysłuchanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Dyskusja na temat sprawozdań oraz kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 6. Wolne wnioski.
 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz nad     udzieleniem absolutorium Zarządowi.
 8. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.
 9. Postanowienia końcowe

Zgodnie z § 16 pkt 5 statutu Stowarzyszenia, niniejszą uchwałę publikuje się pod adresem internetowym www.srubka.zywiec.org.pl .
O powyższym powiadamia się Członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną tj. na adresy email lub za pomocą krótkich wiadomości tekstowych sms.
Żywiec, 10 grudnia 2008 roku

Marek Ostachowski – prezes

Opublikowano wPo godzinach, Prowincja

Podobne wpisy