Menu Zamknij

Zawiadomienie o zebraniu

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

Zawiadomienie o zebraniu

Uchwała Zarządu
Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja”
o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zawiadomienie o zebraniu


I. Przedmiot uchwały
Na podstawie przepisu § 16 pkt 1 statutu Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje doroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 18 maja 2013 roku (tj. sobota), na godzinę 16:00 do siedziby Stowarzyszenia, w Klubie „śrubka”,
mieszczącym się w Żywcu, przy ul. Grunwaldzkiej 13.
II. Proponowany porządek obrad
1.    Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu.
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Wybór nowych władz Stowarzyszenia, w związku z upływem kadencji.
5.    Wolne wnioski i dyskusja.
6.    Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.
III.    Postanowienia końcowe
Zgodnie z § 16 pkt 5 statutu Stowarzyszenia, niniejszą uchwałę publikuje się pod adresem internetowym: www.srubka.zywiec.org.pl.
O powyższym powiadamia się Członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną tj. na adresy email lub za pomocą krótkich wiadomości tekstowych sms.

Żywiec, 29 kwiecień 2013 roku.

Opublikowano wPo godzinach, Prowincja

Podobne wpisy