Menu Zamknij

Zawiadomienie o zebraniu

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

Uchwała
Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego

“prowincja”

o zwołaniu
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia


I.Przedmiot uchwały
Na podstawie przepisu § 16 pkt 1 statutu Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja”,
Zarząd Stowarzyszenia zwołuje doroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień
20 maja 2010 roku (tj. czwartek), na godzinę 19:30
do siedziby Stowarzyszenia, w Klubie „śrubka”,
mieszczącym się w Żywcu, przy ul. Grunwaldzkiej 13.
II.Proponowany porządek obrad
1.    Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu.
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Wybór nowych władz Stowarzyszenia, w związku z upływem kadencji.
5.    Wolne wnioski i dyskusja.
6.    Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.
III.    Postanowienia końcowe
Zgodnie z § 16 pkt 5 statutu Stowarzyszenia, niniejszą uchwałę publikuje się pod adresem internetowym: www.srubka.zywiec.org.pl .
O powyższym powiadamia się Członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną tj. na adresy email lub za pomocą krótkich wiadomości tekstowych sms.

Żywiec, 22 kwietnia 2010 roku.

Marek Ostachowski

Opublikowano wPo godzinach, Tam byliśmy

Podobne wpisy