Menu Zamknij

XXXII Spotkanie Przyjaciół Henryka Worka LASEK 2017

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

XXXII Spotkania Przyjaciół Henryka Worka

LASEK 2017

3 września 2017 r. (niedziela)


XXXII Spotkanie Przyjaciół Henryka Worka
LASEK 2017

(regulamin)I. Organizator: Kółko Cnót Wszelakich przy współudziale Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja”;
II. Cele:
– poznawanie piękna Beskidów,
– rozwijanie zainteresowań turystycznych i krajoznawczych,
– popularyzacja aktywnych form wypoczynku, jako antidotum na patologie
społeczne wśród dzieci i młodzieży,
– popularyzacja wiedzy o żywiecczyźnie,
– pamięć o postaci związanej z turystyką młodzieżową.
III. Obowiązki uczestników:
– udział w imprezie na własną odpowiedzialność uczestników,
– ubezpieczenie każdy z uczestników pokrywa we własnym zakresie,
– drużyna powinna posiadać apteczkę, mapę i kompas,
– wszyscy uczestnicy zobowiązani są przestrzegać karty turysty i zasad ochrony przyrody.
IV. Miejsce i termin rajdu:
– schronisko studenckie na Lasku (871 mnpm),
– 3 wrzesień 2017 r. (niedziela).
V. Trasy dojścia (do schroniska na Lasku):
– z Przyborowa (szlak żółty) – 1,5 – 2,0 godz.
– z Koszarawy (szlak żółty) – 1,0 – 1,5 godz.
– z Jeleśni (szlak studencki) – 1,5 – 2,0 godz.
– z Koszarawy (szlak studencki) – 0,5 – 1,0 godz.
– z Pewli Wielkiej PKP (szlak studencki) – 1,0 – 1,5 godz.
– z Huciska (szlak studencki bez znaków) – 2,0 – 2,5 godz.
VI. Przebieg rajdu:
– 10,00 – 11.00 – przyjmowanie drużyn turystycznych i turystów indywidualnych,
– 11.00 – 13.00 – spotkanie przy ognisku:
* wręczenie dyplomów okolicznościowych dokumentujących przyznanie tytułów
specjalnych dla zasłużonych turystów „KÓŁKA CNÓT WSZELAKICH” w kategoriach :
– młodzieżowej – „NIECNOTA GÓRSKI”,
– dorosłych – „PIERDOŁA BESKIDZKI”,
* przyjmowanie nowych członków do grona „Kółka Cnót Wszelakich”.
VII. Uprawnienia uczestników:
– każda zgłoszona do udziału w imprezie, drużyna otrzymuje dyplom uczestnictwa,
– w czasie rajdu uczestnicy mogą brać udział w niekończącej się opowieści
o minionych czasach wolnej turystyki kwalifikowanej w górach.
VIII. Zgłoszenia:
– udział w rajdzie dokonuje się do dnia 20 sierpnia 2017 r. na adres srubka13@onet.pl.
– drużyny grup turystycznych mogą liczyć 10 osób (dla grup młodzieżowych + opiekun),
IX. Postanowienia końcowe:
– interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom,
– istnieje możliwość skorzystania z odpłatnego organizowanego przewozu busem –
tam i z powrotem (o takiej potrzebie należy zgłosić na karcie zgłoszenia),,
– pięknej i słonecznej pogody, zabawy i przygody oraz dużo miłych wrażeń na trasach
jesiennej wędrówki życzą
ORGANIZATORZY
Żywiec, kwiecień 2017 r.


Karta zgłoszenia udziału
XXXII Spotkania Przyjaciół Henryka Worka
LASEK 2017Niżej podpisany zgłaszam drużynę/ zgłaszam się indywidualnie
……………………………………………………………………..……
do udziału w XXXII Spotkaniu Przyjaciół Henryka Worka – LASEK 2017 w dniu 03.09.2017r. i oświadcza, że zapoznałam (łem) się/ zapoznałem członków drużyny – z regulaminem imprezy.
……………………………………………..
(podpis kierującego – opiekuna grupy)
…………………………………………….
(adres zamieszkania)
……………………………………………
(nr dowodu osobistego)
……………………………………………
(adres zamieszkania)
……………………………………………
(telefon kontaktowy)
Niniejszym (prosimy wypełnić i podkreślić)
– zgłaszam potrzebę odpłatnego przewozu zorganizowanego ……dla osób
– nie zgłaszam potrzeby.
Żywiec……………………2017 r.

Opublikowano wImprezy, Lasek

Podobne wpisy