Menu Zamknij

XXI Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych ”ŚRUBKA 2010” Już zakończony – wyniki do pobrania

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

XXI Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych
IX Mistrzostwa Powiatu Żywieckiego

śrubka 2010

23 – 24 – 25 kwiecień 2010 r.


Przyjmowanie modeli:


W imprezie wzięło udział 124 modelarzy,
w tym: młodzików – 59; juniorów – 26; seniorów – 35


Modelarze przybyli z Pewli Małej, Żabnicy, Gilowic, Ślemienia, Żywca, Bielska-Białej, Rudy Śląskiej, Wieprza, Skoczowa, Tresnej, Łękawicy, Międzybrodzia Bielskiego, Lipowej, Leśnej, Ligoty, Jeleśni, Jaworzna, Kęt, Rybnika, Bestwiny, Pyskowic, Ustronia, Międzybrodzia Żywieckiego, Krakowa, Okrajnika, Bestwiny. Zgłosiły swój grupowy udział koła modelarskie z Domu Kultury w Kętach, Szkoły Podstawowej nr 1 w Gilowicach, Ochotniczej Straży Pożarnej “REMIZA” w Rudzie Śląskiej oraz Klubu “śrubka” w Żywcu.
Szczególne podziękowania chcemy przekazać miłośnikom modelarstwa, wolontariuszom z Klubu “śrubka”, których wartość pracy i usług nie jest do wycenienia. Są nimi: Joanna Bednarz, Jolanta Herniczek, Jerzy Świtalski, Bartosz Świtalski, Leszek Proszowski, Łukasz Miodoński, Jakub Derwich, Tadeusz Jagosz, Wiesław Gałuszka, Grzegorz Gałuszka, Samodzielna Formacja Obronno Ratownicza im. Gen. Stanisława Sosabowskiego, oraz młodzi uczestnicy zajęć modelarskich w Klubie “śrubka”.


Do konkursu zgłoszono 370 modeli ogółem, w tym 134 modele kartonowe i 236 modele plastikowe


Wystawa w obiektywie Bartosza Świtalskiego – cz. 1


Dwudziestepierwsze spotkanie modelarzy

Już po raz dwudziesty pierwszy gościliśmy w Żywcu pasjonatów modelarstwa kartonowego i plastikowego. W związku z ogłoszoną w Polsce żałobą narodową organizatorzy ustalili nowy termin tegorocznej imprezy. Tym razem w dniach 23 – 24 – 25 kwietnia 2010  r. w salach żywieckiego Klubu śrubka trwał XXI Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych „śrubka 2010”. Każde z kolejnych spotkań stanowi okazję do przypomnienia historii tegoż konkursu. Kiedy przeszło dwadzieścia lat temu panowie Józef Konior i Wiesław Wolny – nestorzy żywieckiego modelarstwa zorganizowali w salach Młodzieżowego Domu Kultury pierwsze spotkanie modelarzy nikt, nawet największy z optymistów nie przypuszczał, że impreza ta doczeka się tak długiej historii. Jeszcze druga edycja tego konkursu odbyła się w budynku tegoż Młodzieżowego Domu Kultury w Żywcu. Od trzeciej edycji konkursu modelarskiego, w wyniku niechęci dotychczasowych gospodarzy imprezy do jej organizatorów, konkurs organizowany jest w Klubie „śrubka”. W ten sposób w nazwie konkursu zagościł jej nowy symbol – „śrubka”, jak również nagroda specjalna, symboliczna śruba, zastąpiła powszechnie wręczane puchary. Przez kolejne lata z konkursem związali się kolejni modelarze i organizatorzy modelarstwa z Żywiecczyzny. Impreza ta od samego początku organizowana była i jest w dalszym ciągu dużym nakładem pracy coraz to młodszych wolontariuszy, sympatyków modelarstwa z Żywca i okolicy.
Wśród najbardziej aktywnych oprócz samych inicjatorów tej imprezy Józefa Koniora i Wiesława Wolnego, w jej tworzeniu zapisali się między innymi: Krzysztof Gęga, Bogdan Matusik, Krzysztof Niemiec, Tadeusz Bąk, Jednakże różnice w spojrzeniu na formułę konkursu sprawiły, że nasze drogi się rozeszły. Do organizacji konkursu przystąpili nowi pasjonaci modelarstwa: Piotr Herniczek, Jerzy Świtalski, Bartosz Świtalski, Tomasz Krutak, Ryszard Tomaszek, Łukasz Adamek, Łukasz Miodoński, Dariusz Golec, Grzegorz Golec, Joanna Świst, Joanna Bednarz, Wiesław Gałuszka, Grzegorz Gałuszka oraz Paweł Gałuszka na czele Samodzielnej Formacji Obronno Ratowniczej.
Z troski o rozwój modelarstwa wśród najmłodszych organizatorzy modyfikowali regulamin starając się zachęcić do uczestnictwa w imprezie. Rangę konkursu podniosło objęcie patronatu przez Burmistrza Żywca i Starostę Powiatowego i wprowadzenie klasyfikacji „mistrza powiatu żywieckiego”.
Najlepsi modelarze otrzymali dyplomy i medale, a najmłodsi również nagrody rzeczowe. Szczególną atrakcja tego konkursu są nagrody specjalne – „symboliczne śruby”.
Wystawę modeli liczni widzowie podziwiali w sobotę 24 04.br.  w godzinach od 12.00 do 15.00 oraz w niedzielę 25.04.br. od 10.00 do 14.00 w Klubie „śrubka” w Żywcu. Zakończenie konkursu i wręczenie nagród z udziałem burmistrza Żywca nastąpiło 25 kwietnia 2010 r. o godzinie 15.00. W tegorocznej imprezie zdominowali modelarze z Żywiecczyzny i województwa śląskiego. Przyczyną tego stanu był fakt konieczności przełożenia terminu imprezy spowodowany żałobą narodową na termin w którym odbywały się równocześnie trzy w Polsce i jeden w Bańskiej Bystrzycy (Slowacja) imprezy modelarskie.
Również i ten konkurs spełniał rolę spotkań doświadczonych hobbystów z najmłodszymi pasjonatami modelarstwa, potwierdzając racje organizatorów, co do generalnych założeń tej imprezy.
Aby poszerzyć obszar oddziaływań edukacyjnych, od kilku lat Klub „śrubka” podjął systematyczne działania edukacyjne w oparciu o grupę modelarską, wpierw dla uczniów szkół podstawowych, a obecnie i drugą, dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich.
Chętnych, organizatorzy zapraszają do dyskusji w sprawie proponowanego terminu przyszłorocznej imprezy jak i do kontaktów telefonicznych  tel. 33  475  07  93 lub  poprzez pocztę internetową: srubka13@op.pl.

Klub śrubka

Opublikowano wImprezy, Konkurs Modeli "śrubka"

Podobne wpisy