Menu Zamknij

Warsztaty plastyczne dla gimnazjalistów

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

Zajęcia warsztatowe plastyki prowadzone przez panią mgr Monikę Kałużę, artystkę – plastyka,
w czwartki od – od 17.00  
Serdecznie zapraszamy


Założenia programowe warsztatów plastycznych
dla gimnazjalistów i licealistów.
Klub ,, Śrubka” luty- czerwiec 2013r.
prowadząca: mgr Monika Kałuża


    W procesie kształtowania osobowości młodego człowieka ważną rolę odgrywa twórczość plastyczna. Zajęcia plastyczne są jedną z form ekspresji twórczej, dzięki której młodzież ma szansę  wypowiedzenia się i kształtowania swojej twórczej osobowości. Aktywność plastyczna młodzieży jest wynikiem  jej naturalnych i rozwojowo uwarunkowanych zdolności i umiejętności. Spełnia ona w życiu co najmniej trzy zasadnicze funkcje:
•    jest atrakcyjnym sposobem przyswajania wiedzy o świecie
•    wprowadza młodzież w sferę sztuki
•    stymuluje jej osobowość  (jeśli stymulacja jest poprowadzona tak, aby młody człowiek dopasował ją do swoich możliwości i indywidualnych potrzeb)
    W zajęciach o charakterze warsztatowym, poprzez działalność plastyczną młody człowiek rozwija własną wyobraźnię, poznaje i dostosowuje nowe narzędzia i techniki potrzebne do realizacji projektu, odkrywa przyjemność tworzenia.
Zajęcia plastyczne rozwijają zasób doświadczeń młodzieży  z zakresu wiedzy o sztuce, świadomości użycia środków plastycznych oraz pozwalają im rozwijać się w pełni. Działalność plastyczna spełnia ważną rolę terapeutyczną – rozładowuje napięcie emocjonalne, daje ujście dla energii, uspokaja, odpręża. Pozwala przeżyć prawdziwy sukces. Stosowanie różnorodnych technik plastycznych rozwija ogólną sprawność manualną, a także rozbudza zainteresowanie aktywnością plastyczną.
Prezentowany program ma na celu zaktywizowanie młodzieży do samodzielnego myślenia w zakresie problemów plastycznych, rozwoju twórczości, wiedzy o sztuce oraz ogólnych zdolności plastycznych.
Mówiąc o aktywności plastycznej mamy na myśli dwojakiego rodzaju procesy; aktywną percepcję dzieł plastycznych oraz ekspresję plastyczną.
Kontakt z dziełem to nie bierny odbiór jego wartości, lecz działanie aktywne polegające na budowaniu wyobrażeń i myślowych konstrukcji. Z punktu widzenia wychowawczego nie jest tak bardzo istotne to, czy człowiek dokładnie rozumie prezentowany obraz, ale to że wypowiada on ujmując dzieło po swojemu, że przeżywa to, na co zwrócona jest jego uwaga. Taki samodzielny dialog  młodego człowieka z dziełem wzbogaca jego wrażliwość i wyobraźnię, zasób pojęć i słów.
    Druga z form aktywności plastycznej (ekspresja) jest integralnie związana
z całokształtem życia człowieka i otaczającym go światem.
    Cele proponowanego programu :
o    rozwój i kształcenie przeżyć estetycznych i kultury estetycznej;
o    rozwój twórczości plastycznej młodzieży i ogólnej postawy twórczej;
o    rozwój sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo- motorycznej.
o    rozwój postawy otwartości wobec rozwiązywanych problemów; plastycznych;
o    stymulacja i kształcenie percepcji wzrokowej
o    znajomość pojęć i nazw plastycznych
o    kształcenie poczucia barwy, linii, bryły, faktury, przestrzeni.
o    rozwój doświadczeń z materią fizyczną w procesie stosowania różnych technik plastycznych, narzędzi, ich możliwości ekspresyjnych.
Przykładowe techniki stosowane w aktywnościach plastycznych:
•    rysunek(ołówek, węgiel i kreda, suche pastele, pastele olejne, tusz)
•    malarstwo( gwasz, akwarela, akryl)
•    grafika (linoryt, monotypia, frotaż)
•    kolaż(collage)
Przykłady zagadnień (tematyka):
•    ,,Szum, dźwięk, cisza”
•    ,,Weneckie jajo- efekt trójwymiarowości”
•    ,,Inspirowani przedmiotem codziennym”
•    Impresja – malarstwo wrażeniowe
•    ,,Pracując w stylu….”
•    Studium z natury- człowiek”
•    ,,Martwa natura z…”
•    ,,Arabeskowe motywy roślinne”
•    ,,W pajęczej sieci”
•    ,Linie inspirujące”
•    Projekt tkaniny..
•    Współczesny przedmiot użytkowy.
•    Inspirowani artystą.
Pozostałe godziny zajęć zostaną przeznaczone na analizę wybranych kierunków i zagadnień w sztuce oraz na przygotowanie wystawy prac wieńczącej działalność warsztatów plastycznych.
Zakres działań plastycznych oraz ich wymiar czasowy zostaną dostosowane do możliwości i oczekiwań uczestników zajęć.
Efektami pracy młodzieży będzie prezentacja zdobytych umiejętności i wiadomości w formie:
•    wystawy prac uczestników
•    udziału w konkursach plastycznych
Do przeprowadzenia ewaluacji posłużą:
•    opinia uczestników grupy w postaci ankiety badającej stopień zadowolenia uczestników zajęć;
•    analiza osiągnięć grupy i osiągnięć indywidualnych;
•    dyskusja z grupą na zajęciach podsumowujących: co się udało, a czego nie udało się zrealizować i dlaczego; określenie mocnych i słabych stron programu.

Klub śrubka

Opublikowano wplastyczne, Warszaty

Podobne wpisy