Menu Zamknij

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ”prowincja” 18 styczeń 2014 r.

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

Zawiadomienie o zebraniu
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego  „prowincja”

o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

I. Przedmiot uchwały
Na podstawie przepisu § 16 pkt 1 statutu Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje doroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 18 styczeń 2014 roku (tj. sobota), na godzinę 17:00 do siedziby Stowarzyszenia, w Klubie „śrubka”, mieszczącym się w Żywcu, przy ul. Grunwaldzkiej 13.

II. Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania
     Członków.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego
     i finansowego  za  rok 2013           
5. Plan działania na rok 2014.
6. Wolne wnioski i dyskusja.
7. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

III.    Postanowienia końcowe
Zgodnie z § 16 pkt 5 statutu Stowarzyszenia, niniejszą uchwałę publikuje się pod adresem internetowym: www.srubka.zywiec.org.pl.www.prowincja.pl
O powyższym powiadamia się Członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną tj. na adresy email lub za pomocą krótkich wiadomości tekstowych sms.

Żywiec, 07 stycznia  2014 roku.

Opublikowano wPo godzinach, Prowincja

Podobne wpisy