Menu Zamknij

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Kulturalnego ”prowincja” 28.01.2015 r.

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

Zawiadomienie o zebraniu
Uchwała Zarządu
Stowarzyszenia Kulturalnego
„prowincja”

o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia


I. Przedmiot uchwały

Na podstawie przepisu § 16 pkt 1 statutu Stowarzyszenia Kulturalnego „prowincja”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje doroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 28 styczeń 2015 roku (tj. środa), na godzinę 18:00 do siedziby Stowarzyszenia, w Klubie „śrubka”,
mieszczącym się w Żywcu, przy ul. Grunwaldzkiej 13.

II. Proponowany porządek obrad
1.    Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu.
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z
       działalności Stowarzyszenia za rok 2014.
5.    Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej za rok 2014.
6.    Wybór nowych władz Stowarzyszenia.
7.    Podjecie uchwał.
8.    Wolne wnioski i dyskusja.
9.    Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

III.    Postanowienia końcowe
Zgodnie z § 16 pkt 5 statutu Stowarzyszenia, niniejszą uchwałę publikuje się pod adresem internetowym: www.srubka.zywiec.org.plwww.prowincja.org.pl
O powyższym powiadamia się Członków Stowarzyszenia drogą elektroniczną tj. na adresy email lub za pomocą krótkich wiadomości tekstowych sms.

Żywiec, 09 stycznia 2015 roku.

Katarzyna Szura

Opublikowano wPo godzinach, Prowincja

Podobne wpisy