Menu Zamknij

WAKACJE ZE ŚRUBKĄ – 2012 ROK dla dzieci – uczniów szkół podstawowych

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

WAKACJE ZE ŚRUBKĄ

zajęcia edukacji artystycznej
*poniedziałki*środy*piątki*
w godzinach od 10.00 do 14.00
od 1.07. do 31.07.2012 r.

Zapisy osobiście w Klubie śrubka poprzez wypełnienie karty zgłoszenia


Fotoreportaż z zajęć  25.07.2012 r. (środa):


Fotoreportaż z zajęć  23.07.2012 r. (poniedziałek):


Fotoreportaż z zajęć  20.07.2012 r. (piątek):


Fotoreportaż z zajęć  18.07.2012 r. (środa):


Fotoreportaż z zajęć z Samodzielną Formacją Obronno – Ratowniczą z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej oraz działań antyterrorystycznej – 13.07.2012 r. (piątek):


Fotoreportaż z zajęć:


zajęcia przemienne w 3 grupach wiekowych
I grupa – klasa 1-2; II grupa – klasa 3 – 4;  III grupa – klasa IV.
3 grupy po 10 osób = 30 dzieci


Planowany program zajęć:

Zajęcia taneczne:
– Będą to zajęcia obejmujące różne formy ruchu, ćwiczenia rytmiczno – umuzykalniające, ćwiczenia techniki tanecznej przygotowujące do poznania różnych form tanecznych dostosowanych do możliwości uczestników zajęć. Zajęcia będą zmierzały do wprowadzania radosnego nastroju, podniesieniu sprawności fizycznej, umiejętności współdziałania w grupie. Zajęcia będą obejmować:
– ćwiczenia rytmiczne przy muzyce, rozpoznanie metrum i nauka rytmicznego chodzenia, nawiązanie kontaktu w grupie, koordynacja ruchowa, uporządkowanie sekwencji ruchów, zdolności zapamiętywania kolejności ruchu, sekwencji krótkich motywów tanecznych;
– wyzwolenie fantazji ruchowej, współpraca i współdziałanie, orientacja w przestrzeni;
– poznanie dziedzictwa kulturowego w kontekście wartości narodowych – tańce narodowe, polonez, krakowiak …
– tworzenie układów taneczno – rytmicznych do melodii wybranych przez uczestników;
– zapoznanie z krokami niektórych tańców towarzyskich;
– nauka tańców regionalnych naszego regionu: hajduk, sistany, trojak,…
– ogólne zasady zachowania się w grupie w czasie zajęć.

(Halina Sikora)


Zajęcia plastyczne:
Cele:
– rozwijanie potrzeby tworzenia
– pobudzenie twórczej postawy wobec siebie i świata
– rozwijanie wyobraźni pobudzonej pozytywnymi uczuciami
– poznanie kilku obrazów z kanonu historii sztuki
– nauczenie się mówienia o własnej osobie językiem plastycznym
– rozwijanie kreatywności i pomysłowości w tworzeniu samodzielnych prac

Tematy:
– Wizytówka – dlaczego i po co? Czyli przedstawiamy się, cz.1.
– Opowieść o mojej pasji – Czyli przedstawiamy się, cz.2.
– Obrazy wielkich mistrzów – cz.1.
– Plastyka i zabawa – tworzenie gry planszowej, cz.1.
– Plastyka i zabawa – tworzenie gry planszowej, cz.2.
– Świat wokół mnie – plener.
– Obrazy wielkich mistrzów – cz.2.
– Pejzaż wakacyjny  jako witraż.
– Mój własny komiks, cz.1.
– Mój własny komiks, cz.2.
– Obrazy wielkich mistrzów – cz.3.
– Wspomnienia spędzonych dni – ostatnia praca.

Techniki: malarstwo, wycinanki, witraż, rysunek
Zajęcia będą dostosowane do każdej grupy wiekowej.
(Sara Szczotka)


Zajęcia teatralne:
Formy pracy: zajęcia praktyczne prowadzone metodą warsztatową
Cele ogólne
– zainteresowanie dzieci teatrem i sztuką aktorską,
– kształtowanie wrażliwości estetycznej,
– pobudzenie do twórczego myślenia i działania na płaszczyźnie artystycznej
Cele szczegółowe
– zdobycie wiedzy na temat teatru
– poznanie podstawowych technik aktorskich
– rozwijanie sfery emocjonalnej dziecka – przełamywanie barier, budowanie prawidłowych
   relacji z rówieśnikami oraz umiejętność współpracy i współdziałania
– nauka pięknej i poprawnej mowy – sztuka pięknego wysławiania
Plan warsztatów
– Czym jest teatr? Kim jest aktor?
– Zdobywanie wiedzy ogólnej o teatrze i pracy aktorów. Teatr w różnych epokach –  
   zabawy z historią teatru w tle.
– Teatrzyki małe i duże.
– Zabawy pantomimiczne, teatr cienia, teatr lalek. Wprawki, dramy, miniatury teatralne.
– Wykonanie różnych typów lalek teatralnych.
– Giętki język i ciało.  
– Ćwiczenia ruchowe, oddechowe i dykcyjne.
– Trening czyni mistrza.
– Przygotowanie inscenizacji teatralnej.
Poszczególne punkty programu zostaną dostosowane do wieku oraz indywidualnych predyspozycji dzieci. Nadrzędnym celem warsztatów jest wprowadzenie uczestników w niezwykły i barwny świat teatru, odkrywanie własnej osobowości, uwrażliwienie na otaczający świat. Poprzez zabawę mogą oni poszerzać swoją wiedzę oraz kształtować umiejętności sceniczne, nauczyć się posługiwać piękną polszczyzną, skorygować błędy w wymowie. Ponadto zajęcia służą temu, by ich uczestnicy na nowo odkryli radość bycia dzieckiem, by potrafili zawiązywać nowe znajomości, budować dobre relacje z otoczeniem, wspólnie się bawić i współpracować. Poprzez gry i zabawy dzieci poznają magię teatru, uczą się pokonywać stres, odkrywają swoje talenty i rozwijają indywidualne predyspozycje. Odkrywają piękno literatury dziecięcej i tworzą własne opowiadania i scenariusze, które inscenizują – przygotowują scenariusz, dekoracje i kostiumy. Zajęcia w całości mają charakter integralny, ćwiczenia mają w równej mierze oddziaływać na rozwój emocjonalny i społeczny, kształtować wrażliwość artystyczną, otwierać na piękno świata i sztuki, pobudzać do bacznego obserwowania otaczającej rzeczywistości, uczyć nazywania własnych emocji, a w końcu wyrażania siebie i samoakceptacji. Dzięki zastosowaniu wielu metod i form pracy dzieci poprzez zabawę poznają wybrane formy teatralne oraz wspólnie przygotowują spektakl, w którym biorą udział.

(Joanna Worek)

Opublikowano wWakacje ze śrubką

Podobne wpisy