Menu Zamknij

WAKACJE ZE ŚRUBKĄ 2008 zajęcia edukacji artystycznej – 2 – 30 lipiec 2008 r.

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

WAKACJE
ZE ŚRUBKĄ 2008

dla uczniów szkół podstawowych Zajęcia:
poniedziałki, środy i piątki
w godzinach od 10.00 do 14.00

Wkrótce rozkład zajęć obu grup wiekowych Propozycje programowe w:


WARSZTATY TEATRALNE
(PROGRAM RAMOWY)

Czas: 2 lipca 2008 – 30 lipca 2008


Prowadząca: Joanna Worek
Rodzaj zajęć: zajęcia praktyczne, ćwiczeniowe
Grupy: grupa dzieci młodszych (1-3), grupa dzieci starszych (kl. 4-6)
Metody pracy: zabawa twórcza, zabawa ruchowa, zabawa naśladowcza, zabawa relaksacyjna
Formy pracy: gry i zabawy animacyjne
Cele ogólne:
– doskonalenie komunikacji interpersonalnej,
– kształtowanie poczucia własnej wartości,
– budowanie relacji z rówieśnikami oraz pokonywanie barier interpersonalnych,
– doskonalenie umiejętności współpracy w grupie,
– rozwijanie wyobraźni,
– doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć i emocji.

Plan ramowy:
– Poznajmy się!
– Integracja grupy, wzmacnianie więzi.
– Ruch, gest, mimika.
– Wyrażanie emocji
– Rola rekwizytu w adaptacjach teatralnych.
– Znaczenie i funkcje dekoracji oraz funkcji.
– Aranżacja przestrzeni teatralnej – choreografia.
– Scenariusz – interpretacja tekstu, wejście w role.
– Przygotowanie przedstawienia.
– Prezentacja osiągnięć.

Zakres tematyczny:
– Integracja, zabawy ruchowe.
– Elementy emisji głosu – ćwiczenia dykcji.
– Ruch i dźwięk.
– Ciało i przestrzeń.
– Teatr słowa i materii (język teatru = teatralne środki wyrazu), teatr przedmiotu (próba animacji).
– Muzyka jako element przedstawienia.
– Praca nad koncentracją, umiejętność radzenia sobie z tremą.
– Techniki dramowe, inscenizacje, pantomima, spektakl.
– Interpretacja tekstu.
– Scenariusz (czytanie scenariusza, podział na role).
– Przygotowanie spektaklu – kostiumy, dekoracje, rekwizyty.

(Joanna WOREK)


Program wakacyjnych zajęć plastycznych dla grupy szkolnej 1-6Prowadzący: Tomasz Gawor
Rodzaj zajęć: teoretyczno-praktyczne
Grupy: grupa dzieci młodszych (1-3), grupa dzieci starszych (kl. 4-6)
Metody pracy: gry i zabawy ze sztuką, plastyką
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Cele:
    – Kreacja twórczych postaw
    – Pobudzenie wyobraźni dziecka
    – Rozwój percepcji otaczającej rzeczywistości
    – Akceptacja ograniczeń w działaniu
    – Samorealizacja
    – Kształtowanie umiejętności omawiania dzieł sztuki
    – Rozwijanie wyobraźni i myślenia plastycznego
Tematyka zajęć:
    – Tematy uwzględniające rzeczywistość realną-wizualną i rzeczywistość pojęciową-abstrakcyjną
    – Projektowanie form przestrzennych, graficznych, użytkowych
    – Interpretacja rzeczywistych obrazów popartych doświadczeniami
    – Realizacje plastyczne, działania w przestrzeni plenerowej – obserwacja natury
    – Działania artystyczne, performances, hapenning
    – Wymyślanie historii sytuacji, zabaw, przedmiotów
    – Stosowanie podczas tworzenia podstawowych technik plastycznych odpowiadających danej dziedzinie.

(mgr Tomasz GAWOR)

Opublikowano wWakacje ze śrubką

Podobne wpisy