Menu Zamknij

WAKACJE ZE ŚRUBKĄ 2007 lipiec 2007

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

Planowane zajęcia (wzorem roku ubiegłego):


w poniedziałki środy i piątki, w godzinach od 10.00 do 14.00
zajęcia warsztatowe: plastyka, taniec, teatr;
dla grup wiekowych: 6 -8 lat, 9 – 10 lat, 11 – 12 lat.


we wtorki i czwartki zajęcia tańca nowoczesnego dla uczestników w wieku gimnazjalnym i licealnym, w godzinach od 12.00 do 14.00


Harmonogram zajęć WAKACJE ZE ŚRUBKĄ 2007


Grupy wiekowe:
przedszkolna                  – grupa I,
wczesnoszkolna             – grupa II,
szkolna                          – grupa III.
gimnazjalna                   – grupa IV


Zajęcia prowadzą:
teatralne – Karolina Anweiler,
taneczne – Joanna Popadiuk,
plastyczne – Tomasz Gawor.
taneczne gimnazjum – Nina Cichała


godz.teatr    (sala 19 )   taniec (sala 11 )plastyka (sala 10)
10.00 grupa III grupa I grupa II
12.00 grupa I grupa II grupa III
3.07.12.00grupa IV
10.00  grupa II grupa III grupa I
12:00 grupa III grupa I grupa II
4.07
5.07.12.00grupa IV
10.00  grupa I grupa II grupa III
12:00 grupa I grupa II grupa III
6.07
10.00  grupa III grupa I grupa II
12:00 grupa I grupa II grupa III
9.07
10.07.12.00grupa IV
10.00  grupa II grupa III grupa I
12:00 grupa III grupa I grupa II
11.07
12.07.12.00grupa IV
10.00  grupa I grupa II grupa III
12:00 grupa II grupa III grupa I
13.07
10.00  grupa III grupa I grupa II
12:00 grupa I grupa II grupa III
16.07
17.07.12.00grupa IV
10.00  grupa II grupa III grupa II
12:00 grupa III grupa I grupa II
18.07
19.07.12.00grupa IV
10.00  grupa I grupa II grupa III
12:00 grupa II grupa III grupa I
20.07
10.00  grupa III grupa I grupa II
12:00 grupa I grupa II grupa III
23.07
24.07.12.00grupa IV
10.00  grupa II grupa III grupa I
12:00 grupa III grupa I grupa II
25.07
26.07.12.00grupa IV
10.00  grupa II grupa III grupa I
12:00 grupa III grupa I grupa II
27.07
10.00  grupa III grupa II grupa II
12:00 grupa I grupa II grupa III
30.07
31.07.12.00grupa IV

Zajęcia grup w okresie lipca 2007 r.


Teatr „ŚRUBA” – wtorki – 16.30  – 19.30  grupa dziecięca piątki   – 17.00  – 20.00 grupa młodzieżowa


Zespół tańca nowoczesnego REMIX     – wtorki, czwartki – 10.00 – 12.00
Zespół tańca nowoczesnego SZASSE  – wtorki, czwartki – 14.00 – 16.00


Projekcje „CZWARTEK Z DOBRYM FILMEM”
czwartki – 18.30 – 21.00


Realizacja filmu amatorskiego „Krótki film o zakręceniu” – w lipcu i sierpniu w miarę wolnego czasu realizatorów.


Program zajęć plastycznych „ferie w śrubce’’Cele:
– umiejętne posługiwanie się przez dzieci poszczególnymi materiałami jak i
  narzędziami ,które posłużą do wykonywania zadań plastycznych;
– przyswajanie terminów plastycznych;
– interpretowanie rzeczywistości, zjawisk zachodzących w przyrodzie;
– wyrażanie siebie, rozwijanie wrażliwości;
– rozróżnianie podstawowych dziedzin plastycznych;
– kształtowanie wyobraźni jak i oryginalności;
– odkrywanie, poszukiwanie własnych zainteresowań związanych z przestrzenią
   plastyczną;
– indywidualne podejście do danego tematu;

Materiały i narzędzia:
– papier kolorowy
– blok rysunkowy(format A3,A5)blok techniczny (formatA3,A5)
– kredki ołówkowe, pastele(olejne, suche),ołówki(od H do B4)
– farby plakatowe, pędzle
– nożyczki, klej roślinny w sztyfcie
– szary papier format 100/70cm

Tomasz Gawor


Program z zakresu tańca na ferie 2007,
wspólne działania z grupami dzieci i młodzieży, w Klubie „śrubka.
1.Dla dzieci w wieku przedszkolnym proponowane są zajęcia przybliżające podstawy tańca klasycznego- baletu, przybliżenie im relacji ruch ciała a muzyka, różnorakich zabaw rytmiczno – ruchowych i wreszcie kształtowanie właściwej postawy ciała.
2.Dla grupy dzieci w wielu szkolnym program przewiduje zapoznanie z podstawami tańca towarzyskiego, z zakresu zarówno tańców latyno – amerykańskich jak i standardowych.
3.Odbędą się także zajęcia tańca nowoczesnego, promujące ekspresję tańca.
Zajęcia taneczne maja na celu przede wszystkim integracje między dziećmi z różnych środowisk, umiejętność pracy w grupie, zaspokojenie potrzeby ruchu i obcowanie z kulturą w różnych jej dziedzinach.

Joanna Popadiuk


Teatr Lalek  -projekt zajęć W ramach „Bajkowych Spotkań” odbywających się w Klubie „śrubka ” w Żywcu, chciałabym zaproponować zajęcia zatytułowane „Teatr Lalek”.
W trakcie zajęć dzieci i młodzież będą mieli okazję pogłębić wiedzę z dziedziny teatru lalkowego. Ich głównym celem  będzie wyposażenie młodego widza w narzędzia pozwalające odbierać spektakl teatru lalkowego na poziomie głębszym aniżeli poziom tylko fabularny. W programie zajęć znajdą się następujące elementy:
-Wykłady  z teorii  historii teatru lalek dostosowane do wieku odbiorców
a) terminologia
b) rodzaje lalek
-Projekcje wideo z fragmentami spektakli
-Praca twórcza
a) ożywianie przedmiotów
b) konstruowanie prostych lalek
c) trening aktorski (emisja głosu, ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia pobudzające wyobraźnię, ćwiczenia oddechowe)
-Spektakl
a)zasady powstawania spektaklu
b)budowanie etiud
c)dobieranie muzyki
d)łączenie etiud w całość spektaklu
e)pokaz pracy warsztatowej

Proponowane przeze mnie zajęcia, poprzez pobudzanie twórczej aktywności dziecka, mają na celu wspomagać  harmonijny rozwój całej osobowości młodego człowieka. Wszelkie działania artystyczne rozwijają umiejętność rozpoznawania uczuć i wyrażania ich. Teatr lalek daje dodatkową możliwość, a mianowicie zdystansowanie się do trudnych i niechcianych emocji. Proponuję dzieciom dużą dawkę wiedzy: teoretycznej i praktycznej oraz co najważniejsze dobrą zabawę.

Karolina Anweiler

Cudowna podróż

projekt zajęć „Wakacje ze śrubką 2007”Zajęcia teatralne korzystają z każdej dyscypliny artystycznej. W niniejszym projekcie pragnę połączyć  pracę typowo teatralną, z tańcem, oraz budowaniem scenografii dając możliwość spojrzenia na powstawanie dużego przedsięwzięcia od podszewki. Myślą przewodnią zajęć zatytułowanych  „Cudowna podróż” będzie zmierzenie się ze skonstruowaniem widowiska taneczno-teatralnego, którego punktem wyjścia będzie podróż w różne zakątki świata i poznawanie kultur poprzez taniec. Zarysowując szkielet spektaklu chcę dać dzieciom możliwość wypełnienia go treścią im bliską.   Poprzez namnożenie zadań chcę dać możliwość zbudowania poczucia własnej wartości o solidnych podstawach popartych własną pracą. Proponuję zajęcia pobudzające twórczą aktywność dzieci, ich zdolność do kreacji. Przygotowanie interdyscyplinarnego widowiska da możliwość sprawdzenia się dzieciom w wielu rolach, nie tylko aktorskich. Co warto podkreślić, przede wszystkim jednak czas wakacji to czas zabawy i tę zapewnić chcę dzieciom przede wszystkim. „Cudowna podróż” w krainę wyobraźni niech będzie alternatywą wobec wakacji spędzanych w mieście.

Cele, które wyłaniają się podczas pracy teatralnej to:
rozwijanie umiejętności pracy w grupie
zaniechanie współzawodnictwa
współdziałanie z innymi uczestnikami zajęć na wielu płaszczyznach, oparte na wrażliwości na innych, uzmysłowienie umiejętności dawania i brania
współpraca w grupie i wspólne przestrzeganie określonych reguł w grach i zabawach, poza które nie można wychodzić
pobudzanie dzieci do pomagania innym, zachęcanie do szczerego i otwartego komunikowania się między sobą
pobudzanie wiary we własne siły
rozwijanie wiary w siebie  poprzez pracę w atmosferze zakładającej brak krytyki, pozbawionej lęku przed niepowodzeniem i porównywania z innymi osobami
ośmielenie, przełamanie zahamowań i kompleksów
uświadomienie własnej odrębności, indywidualności
rozwijanie możliwości dzieci poprzez pobudzanie  ich zmysłów, wyobraźni, sprawności ruchowej oraz mowy
gotowość podejmowania dyskusji na tematy interesujące dziecko
ćwiczenia w podejmowaniu decyzji i braniu za nie odpowiedzialności
Metody użyte w trakcie pracy to
trening aktorski
emisja głosu
ćwiczenia ruchowe
ćwiczenia pobudzające wyobraźnię
ćwiczenia oddechowe
poznawanie zasad powstawania spektaklu, charakterystyka pracy poszczególnych twórców spektaklu
budowanie etiud, dobieranie muzyki, łączenie etiud w całość spektaklu
oglądanie spektakli na wideo, omawianie ich.


ZAJECIA PLASTYCZNE   ,,WAKACJE ZE ŚRUBKĄ”

Cele:
uwrażliwianie dzieci na piękno otaczającego nas środowiska, zabytków architektury miejskiej
zdobywanie wiedzy dotyczącej poszczególnych dziedzin sztuk plastycznych: malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, scenografię; wyszukiwanie cech charakterystycznych
działania plastyczne: ilustrowanie, malowanie,  rysowanie,  grafika warsztatowa, grafika projektowa, kształtowanie bryły, kształtowanie przestrzeni,  wycinanie, wydzieranie
współdziałać w grupie z kolegami wykonując prace o większym formacie,
przestrzeganie porządku, czystości przy swoim stanowisku pracy
tworzenie form przestrzennych
umiejętne posługiwanie podstawowymi narzędziami i materiałami
dostrzeganie i stosowanie układów kompozycyjnych: otwarte, zamknięte
akceptacja ograniczeń w działaniu
samorealizacja
wdrożenie do wnikliwej obserwacji modelu i wypowiedzi na jego temat
zasady przestrzeni i jej przedstawienie na płaszczyźnie: perspektywa(podział)
kształtowanie umiejętności omawiania dzieł sztuki
rozwijanie wyobraźni i myślenia plastycznego
wymyślanie historii sytuacji, zabaw, przedmiotów
Przybory, narzędzia, materiały do realizacji zajęć plastycznych:
przybory, narzędzia: ołówki o różnej miękkości, kredki pastelowe( olejne, suche), farby plakatowe, kreda kolorowa, pędzle, nożyczki, temperówka, gumka,
materiały: bibuła, papier wycinankowy, papier gazetowy, brystol, blok techniczny(format A3, A4), blok rysunkowy(format A3, A4), plastelina, sznurek,


Plan wakacyjnych zajęć tanecznych  2006/2007 dla gimnazjalistów


„Taniec uruchamia wszystkie mięśnie i jest doskonałym treningiem dla całego organizmu. Ruchy taneczne, obroty i podskoki angażują po kolei wszystkie partie ciała i pozwalają na wyćwiczenie równowagi, giętkości, prawidłowej postawy i oddechu. Uczymy się panować nad swoim ciałem, kiedy poruszamy nim w sposób kontrolowany lub utrzymujemy w równowadze. Z lekcji na lekcję nasze ruchy staną się coraz bardziej pewne płynne i nabiorą elegancji. Warto się trudzić by osiągnąć takie efekty.”
W skład zajęć wchodzą podstawy:
– aerobik
– ćwiczenia rozciągające
– ćwiczenia poprawiające koordynację ruchową
– ćwiczenia rozluźniające
* techniki relaksacyjne
* elementy jogi
– elementy akrobatyki
– taniec siłowy
– taniec nowoczesny – tworzenie układów synchronicznych z tańca nowoczesnego, towarzyskiego i siłowego na podstawie poznanych figur i kroków
– taniec towarzyski
*cha-cha
*rumba
*jive
*samba
*paso doble
*tango
*walc angielski
*walc wiedeński
*blues
– nauka rocka and rolla

„Taniec to nie układ figur,
żeby się go nauczyć trzeba go pokochać”

Opublikowano wWakacje ze śrubką

Podobne wpisy