Menu Zamknij

wakacje na szachownicy potyczki dla uczniów szkół podstawowych

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

wakacje na szachownicy

Celem turnieju jest popularyzacja gry w szachy, jako czynnej formy spędzania wolnego czasu w okresie wakacji – alternatywy dla zachowań patologicznych,szczególnie wśród dzieci i młodzieży


Regulamin spotkań szachowych
„wakacje na szachownicy”


1.    Organizatorem cyklu turniejów „śrubka” jest Klub śrubka, Żywiec,
        ul. Grunwaldzka 13 – klub szachowy.
2.    Celem turnieju jest popularyzacja gry w szachy, jako czynnej formy
        spędzania wolnego czasu w okresie wakacji – alternatywy dla zachowań
        patologicznych,szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
3.    Uczestnikiem turnieju może być młody człowiek w wieku od 6 do 13 lat,
        który opanował podstawowe zasady gry w szachy.
4.    Do udziału w turnieju uczestnicy zgłaszają się najpóźniej w dniu rozgrywek na
        10 minut     przed rozpoczęciem turnieju – do godz. 10.00!!!
5.    Udział w turnieju jest nieodpłatny.
6.    Turniej rozgrywany będzie w cyklu cotygodniowych spotkań.
7.    Wszyscy uczestnicy zostaną zapoznani z regulaminem spotkań.
8.    Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwać będzie instruktor
        – pan Marian Zeman.
9.    Rozgrywki turniejowe odbywać się będą:
        – systemem „każdy z każdym” wg kolejności ustalonej na podstawie tabeli
        kojarzeń w przypadku zgłoszonych do 6 zawodników,
        – przy liczbie zgłoszonych uczestników powyżej 6 osób turniej prowadzony
        będzie „systemem szwajcarskim” ( 4-5 rund).
10.    W celu ustalenia kolejności rozgrywek zgłoszenia i przyjęcia do turnieju,
        uczestnicy przed rozpoczęciem turnieju rozlosowują numery kojarzeń.
11.    Rozgrywki turniejowe przeprowadzane są szachami i na szachownicach
        z wykorzystaniem    zegarów szachowych dopuszczonych przez
        organizatora,
12.    Czas poszczególnych partii – 2 x 15 minut.
13.    Każdego dnia turniejowego zawodnik zobowiązany jest w wyznaczonym
        czasie rozegrać określone przez organizatora spotkania.
14.    Rozgrywki turniejowe każdorazowo rozgrywane są w jednym dniu.
        Po zakończeniu rozgrywek wyłania się tabelę wyników.
15.    W klasyfikacji końcowej (miesięcznej) uwzględnia się sumę
        punktów poszczególnych spotkań tygodniowych.
16.    W klasyfikacji decydują zdobyte punkty, w przypadku ich równości
        – punkty pomocnicze,
        – bezpośredni pojedynek,
        – tabela postępu,
        – wiek zawodnika.
17.    Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu turnieju są jawne.
18.    Każdorazowo po rozegraniu kolego dnia turniejowego wyniki są sumowane
        i podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej:         https://zywiec.org.pl – w zakładce „wakacje ze śrubką”19.    Zwycięzca WAKACJI NA SZACHOWNICY nagrodzony jest dyplomem.

Organizatorzy
Żywiec, czerwiec 2013 r.

Terminy poszczególnych spotkań szachowych:
LIPIEC:  2, 9, 16, 23, 30

Opublikowano wWakacje ze śrubką

Podobne wpisy