Menu Zamknij

W LABIRYNCIE KULTURY – zajęcia edukacyjne Rozkład jazdy październik 2007

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

12 października 2007 r.

Zagadki językowe

„Język to klucz, którym świat można otworzyć i zamknąć…”

(H. Gipper)

Tym razem uczestnicy warsztatów z cyklu W LABIRYNCIE KULTURY zmierzą się z zagadnieniami związanymi z językiem. Poznają najnowsze koncepcje filozofów-językoznawców, odkryją mechanizmy kształtowania się pojęć i metafor językowych. Zastanowią się także nad sposobami wyrażania wartości, zwłaszcza w słownictwie dotyczącym nazw zwierzęcych. Odkryją prawidła powstawania frazeologizmów i stereotypów językowych. Sięgając do psychologii, antropologii i etnolingwistyki, rozwiążą zawiłości związane z procesem komunikowania.

prowadząca: Joanna Worek


26 października 2007 r.

DEMONY POEZJI RAFAŁA WOJACZKA

Rafał Wojaczek, zwany poetą przeklętym, swoje krótkie, bo niespełna dwudziestosześcioletnie życie spędził na walce ze swoimi demonami. Choroba psychiczna, alkoholizm, opór wobec rzeczywistości, stały się powodem tragicznego końca wrocławskiego poety. Liryka była dla Rafała Wojaczka obszarem poszukiwań odpowiedzi na dręczące go pytania o zasadność istnienia, sens egzystencji  czy  sposób na życie. Ale każde panaceum spełnia podwójną – z jednej strony leczy, z drugiej truje. Pisanie miało dla autora Sezonu wymiar intelektualny, racjonalny. Nie natchnienie, nie dusza, ale rozum był tutaj głównym narzędziem poznawczym i zarazem twórczym. Dlatego, podobnie jak umysł poety, dzieła jego zdominowały demony. Artysta świadomie i celowo pozwolił im przeniknąć do swej twórczości. Stanowiła ona swoistą arenę, na której Wojaczek mierzył się ze swoimi upiorami, z samym sobą… Poetyckie autokreacje, jakich dokonuje Wojaczek, były wcielaniem się w postać owych demonów. Narodził się paradoks, bowiem po raz pierwszy to demony zostały opętane przez człowieka, nie zaś odwrotnie. Czego nie mógł dokonać umysł samodzielnie, to dokonało się za sprawą sztuki – Wojaczek opanował swoje demony. Niestety, chcąc je pokonać, sam stał się demonem mieszkającym w tomach wierszy, mówiącym do czytelnika z kart poezji oryginalnej, fascynującej i mrocznej.

prowadząca: Ewelina Wierzbicka

Opublikowano ww labiryncie kultury, Warszaty

Podobne wpisy