Menu Zamknij

RIMA DIMA – podsumowanie udziału Certyfikat uczestnictwa dla SFOR

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

Samodzielna Formacja
Obronno – Ratownicza
im. gen S. Sosabowskiego

ul. Grunwaldzka 13
34 – 300 Żywiec


W załączeniu przesyłam egzemplarze sygnalne publikacji opracowanych jako działania projektu uijnego RIMADIMA – Risk Management, Disaster Management and prevention against natural hazards in mountainous and forest region (Zarządzanie ryzykiem/skutkami katastrof i zapobieganie zagrożeniom naturalnym na obszarach górskich i/lub leśnych), realizowanego w ramach Inicjatywy Współnotowej INTERREG III B CADSES. (…)
(…)Ponadto, w związku z zakończeniem projektu RIMADIMA, przesyłamy również certyfikat zaświadczający o uczestnictwie w Jego realizacji.(…)

Z poważaniem.

Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląskiego Urzędu Wojewódzkieco
Grzegorz Kamieniowski

Urząd Wojewódzki

Opublikowano wSFOR

Podobne wpisy