Menu Zamknij

prof ZBIGNIEW MAJKOWSKI Ludzie godni uwagi ze Sporysza

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

prof. ZBIGNIEW MAJKOWSKI

Ur. 24.07.1946 r. Żywiec – Sporysz

Urodzony w Żywcu- Sporyszu, obecnie ul. Brzozowa, 24 lipca 1946 r. W latach 1960-1965 uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku- Białej, gdzie zdał egzamin dojrzałości. W 1966 r. rozpoczął studia na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

ZBIGNIEW MAJKOWSKI
Ur. 24.07.1946 r. Żywiec

    Urodzony w Żywcu – Sporyszu, obecnie ul. Brzozowa, 24 lipca 1946 r. W latach 1960-1965 uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku- Białej, gdzie zdał egzamin dojrzałości. W 1966 r. rozpoczął studia na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Laureat licznych wyróżnień, nagród i stypendiów za wyniki w nauce. W 1972 r. złożył w Katedrze Komunikacji Wizualnej pod kierunkiem prof. Ryszarda Otręby egzamin magisterski z wynikiem bardzo dobrym. Zafascynowany tą dziedziną sztuki użytkowej poświęcił się jej całkowicie. W 1975 r. rozpoczął pracę na Wydziale Grafiki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Katedrze Projektowania Książki i Typografii, pod kierunkiem prof. Romana Banaszewskiego, jako asystent stażysty, następnie asystent, starszy asystent oraz adiunkt. W 1984 r. otrzymał po obronie pracy kwalifikacyjnej pierwszego stopnia pt. Problemy projektowania typograficznego – czytelność tekstów nominację na stanowisko adiunkta. Nominację na stanowisko dr hab. w dziedzinie grafiki otrzymał w 2004 r. po obronie pracy habilitacyjnej pt. Przestrzenna interpretacja utworu Pabla Nerudy „Oda do Typografii”. Obecnie kieruje Pracownią Projektowania Książki i Typografii na Wydziale Grafiki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych [GBK, życiorys Zbigniewa Majkowskiego].

Klub śrubka

Opublikowano wPo godzinach, Sporysz

Podobne wpisy