Menu Zamknij

ORAVA VO FOTOGRAFII

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

ORAVA VO FOTOGRAFII

Oravskí neprofesionálni fotografi
4.01.2013 r. – 7.02.2013 r.
Wernisaż 4.01.2013 r. * godz.18.00
Alexander Misík * Ján Thurský * Milan Horňák * Milan Lackovič * Milos Kráľ * Michal Glonek


Pierwsze próby  zorganizowania  środowiska  fotograficznego  na Orawie zaczęły pojawiać się dopiero w latach sześćdziesiątych. Najbardziej znaczącym osiągnięciem było powstanie fotoklubu na Orawie w Nižnej. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęła swą aktywność grupa młodych fotografików w Orawskim Ośrodku Kultury w Dolným Kubínie. Stworzenie galerii pozwalającej na ekspozycję prac fotograficznych było jednym z wniosków tego środowiska. Konieczność doskonalenia własnych umiejętności technicznych i artystycznych stanowi permanentny cel funkcjonowania tej grupy. Tradycja fotografii na Orawie w dalszym ciągu tworzona jest poprzez działalność i organizację sesji i spotkań w obrębie regionu, ale również we współpracy z partnerami zagranicznymi.
Obecna   wystawa   prezentuje   twórczość   sześciu   fotografików,   których   twórczość   zawiera   się  w indywidualnym postrzeganiu miejsc, które są nam bliskie i pozwalają nam normalnie żyć i oddychać.


Alexander Misík  
Mieszka  i  pracuje  w  miejscowości  Trstená.  Uczy  się  fotografii  pogłębiając  swoją  wiedzę
i doświadczenie wykonywania zdjęć, w szkole, gdzie uczestniczył w  wydawaniu czasopism dla  rolników. Jest członkiem fotoklubu w Nižnej na Orawie. Głównym tematem jego prac jest ziemia i świat makro. Brał udział w kilku plenerach fotograficznych na Słowacji, w Polsce i Republice Czeskiej. Uczestniczył w wyprawie edukacyjnej do Kazachstanu. Jest laureatem


Ján Thurský
Zdjęcia tego autora – to miasto i jego otoczenie, to Dolny Kubin. Jego główne zainteresowania koncentruje się na kraju. Zapisuje w fotografii różnorodność pór roku w swej krasie. Za pomocą światła i koloru tworzy interesujący cykl obrazów przyrody. Bierze udział w międzynarodowych wystawach, konkursach i sesjach fotograficznych w kraju i za granicą.


Milan Horňák
Urodził się w Hlohovcu. Od 1987 r. mieszka w Dolnym Kubinie. Już w dzieciństwie był zainteresowany fotografią, do której zachęcił go ojciec. Jako fotograf dokumentuje przemiany w kraju. Zafascynowany jest kształtowaniem infrastruktury miasta. Wykonał zdjęcia do kalendarza miasta  Dolny Kubin. Brał udział w kilku konkursach i w sesjach w kraju i za granicą (np. Transgranicznego dialogu kulturowego obiektywu; Orava Beskidy, dwa domy, jeden obiekt; Człowiek i przyroda).


Milan Lackovič
Mieszka i pracuje w miejscowości Tvrdosin. Własną fascynację obrazu odkrył w latach 70-tych ubiegłego  wieku.  Jest  członkiem  fotoklubu  Orava.  Jest  laureatem  wielu  nagród  na   konkursach
o zasięgu krajowym (słowackim) i międzynarodowym. Bierze udział w międzynarodowych wystawach, fotograficznych sesjach w kraju i za granicą. Jego prace fotograficzne koncentruje się na opisywaniu własnego kraju.


Milos Kráľ
Pochodzący z miejscowości Tvrdosín. Fotografią zaczął twórczo interesować przeszło 20 lat temu. W procesie edukacji wspomógł go Milan Lackovič. W ramach swego zawodu jest bliski grafice komputerowej. Jego aktywność twórcza wyraża się w oddaniu reporterskim pasjom. Jest zainteresowany     portretowaniem     oraz    fotografowaniem    krajobrazu.    Regularnie    uczestniczy
w ogólnosłowackim Konkursie AMFO, wspólnie z najpopularniejszymi fotografikami z kraju.


Michal Glonek
Jest mieszkańcem Namiestowa. Pierwszy kontakt z aparatem zawdzięcza swoim rodzicom. Pierwsze doświadczenia fotograficzne zdobył 10 lat temu. Ostatnie 6 lat obfituje niezwykłą aktywnością artystyczną. Jego aktywność twórcza skierowana jest na tworzenie fotografii krajobrazowej, reportażu fotograficznego (sesji zdjęciowej musicalu i wydarzeń sportowych). Zdjęcia portretowe to obszar jego aktywności zawodowej dokumentujący takie wydarzenia, jak ślub. Bierze udział w wielu konkursach i wystawach (np. moje najpiękniejsze miasto, wieś w Słowacji; dziedzictwo kulturowe Słowacji).

OKS Dolny Kubin

Opublikowano wGaleria Pod śrubką

Podobne wpisy