Menu Zamknij

NASZYMI OCZAMI wystawa klubu nieprofesjonalnych artystów i fotografów

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

NASZYMI OCZAMI

wystawa prac członków klubu nieprofesjonalnych artystów i fotografów przy Orawskim Ośrodku Kultury w Dolnym Kubinie
wystawa: 7.11.- 11.12.2014 r.
wernisaż wystawy: 7.11.2014 r. * godz. 17.00


 Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne  v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja spolu s klubom výtvarníkov a fotokklubom Orava pri Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne Vás pozývajú na vernisáž výstavy tvorby neprofesionálnych výtvarníkov a fotografov, ktorá sa uskutoční 7. 11. 2014 o 17.00 hod.
v priestoroch Galerie pod Śrubką Żywiec. Výstava pod názvom ,,Naszymi očami“ odprezentuje výtvarne a fotografické práce, ktorými nám autori chcú poodhaliť svoj svet fantázie plnej prvkov inspirovaných životom a bezprostredným okolím. Známy aj neznámy pohľad na prírodu, kultúru a zvyky oravského regiónu. Zároveň aj ich experimentátorské prístupy a postupy s materiálom a výtvarnými technikami. Prezentuje jednotlivca, ktorý je zároveň prvkom v ucelenom celku charakterizujúcim klub výtvarníkov a fotoklub Orava, ktorý sa po viac ako 10 rokoch spoločného úsilia a nadąenia opätovne obnovil.

Dolný Kubín 23. 11. 2014    

 Mgr. Šefčíková Júlia


Orawskie Centrum Kultury w Dolny Kubinie, wraz z klubem artystów i fotokklubem zapraszają na otwarcie wystawy prac nieprofesjonalnych  artystów  i  fotografików,  które odbędzie się w dniu 7.11.2014 r. o godzinie 17:00. w galerii „pod śrubką“ w Żywcu. Na wystawie zatytułowanej ,,Naszymi oczami” zaprezentowane będą prace artystyczne i fotograficzne, których autorzy chcą nam ujawnić ich fantastyczny świat pełen elementów inspirowanych życiem  i  środowiskiem.   Przedstawiane  będą  znane i nieznane obrazy przyrody, kultury i zwyczajów na Orawie. Również będzie można podziwiać ich eksperymentatorskie podejście do korzystania z materiałów i stosowanych technik artystycznych. Wystawa prac nieprofesjonalnych artystów i fotografików jest również częścią spójnej działalności całego klubu artystów i Fotoklubu Orawy,  którego aktywność po ponad 10 latach wspólnych wysiłków i entuzjazmu została ponownie przywrócona.

Dolný Kubín 23. 11. 2014     

  Mgr. Šefčíková JúliaTwórcy prezentujący swe prace na wystawie:

– fotoklub Orava:
Dusan Beláň
Boris Hrudal 
Katarína Kozáková
Milos Kráľ
Milan Lackovič 
Ján Mikulovský
Miroslav Šurin
Dávid Gibala
Patrik Marecký
Alexander Misík
Miroslav Václavík
Mária Gondová
Katarína Pilarčíková
Juraj Bednárik
Júlia Lajčinová
Frantisek Smržík
Viera Remková
Mário Meress
Frantisek Vorčák

– klub výtvarníkov:
Štefan Andris
Ladislav Orsuliak
Janka Kevesová
Nasťa Jányová
Bára Mária Kolčáková
Anna Šimáková
Anna Žákovičová
Jana Lonska
Eva Kisková

OKS Dolny Kubin

Opublikowano wImprezy, Ponad Granicami

Podobne wpisy