Menu Zamknij

Marcin Konior

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

Promocja twórczości młodych

Marcin Konior

zamieszkały w Węgierskiej Górce
obecnie wyemigrował z rodziną do Anglii


Nota biograficzna:

Mieszkam w Węgierskiej Górce. Od 2002 roku studiuję na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w filii w Cieszynie- na wydziale artystycznym. Wcześniej jestem absolwentem liceum sztukplastycznych w Bielsku Białej, na kierunku wystawiennictwa. Dyplom w liceum uzyskałem z plakatu o tematyce Kina Moralnego Niepokoju 2002.
W swojej twórczości malarskiej posługuje się abstrakcją, inspirowaną i przetworzoną naturą. Interesuje mnie zagadnienie koloru,  działające zarówno estetycznie jak i niosące ze sobą pewne treści. Także posługuję się sztuką figuratywną, syntetycznym uproszczonym znakiem (cykl obrazów „Siedem dni”). W plakacie nawiązuję do dawnej szkoły plakatupolskiego, oszczędnego i zarazem prostego, przez co komunikatywnego. Zajmuję się także rzeźbą, łączącą w sobie różne tworzywa, począwszy od tych delikatnych kończąc na metalu. Zadaniem ich jest przekazywanie prozaicznych i nie rzadko bolesnych treści („Wspomnienie”). Ponadto interesuje mnie film wraz z fotografią.
    W Instytucie Sztuki w Cieszynie zajęcia w których uczestniczę, z malarstwa prowadzi adi. Krzysztof Dadak, natomiast zajęcia z rzeźby adi. Andrzej Szarek.

Dotychczasowe wystawy:
– indywidualne: plakat Czechowice Dziedzice 2002 i 2003 r.
– zbiorowe: plakat Żywiec – Domek Chiński 2003,
            malarstwo Łódź 2004, Cieszyn 2005,
Obecnie Marcin Konior przerwał studia, wyjechał do Anglii.


Marcin Konior

Biographical note:

I live in Węgierska Górka . Since 2002 I am studying at the Silesian University in Katowice, branch in Cieszyn, at the artistic department.
Previously I graduate the secondary school of the plastic arts in Bielsko-Biała, of the art of exhibition course
At the secondary school I received a diploma from the poster about the subject matter of the Cinema of Moral Anxiety 2002. In his painting artistic work he is using the abstraction, the inspired and converted nature. I am interested in a problem of the colour, acting both aesthetically as well as certain content bringing with oneself.
I am also using the figurative art, the synthetic simplified sign („ cycle of paintings; seven days”). In the poster I am establishing for the ancient schooling of the Polish, spare poster and all at the same time straight, for every comprehensible. I am dealing also with a sculpture, combining different materials having begun from of the ones delicate being limited to metal.
Handing over is setting them prosaic and not rarely of painful content („ Wspomnienie”). Moreover I am interested in film and also photography. In my Institute in Cieszyn the painting class  tutor is Krzysztor Dadak, however sculpture class tutor is Andrzej Szarek.
Current exhibitions:
– individual: Czechowice poster Heirs 2002 and 2003
– collective: poster Żywiec – Chinese House 2003, the painting Łódź 2004, Cieszyn 2005,
at present Marcin Konior gave up studies, he is living in England.Projekty plakatów kina moralnego niepokoju
– dyplom w Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku – Białej

Klub śrubka

Opublikowano wPo godzinach, Twórcy

Podobne wpisy