Menu Zamknij

KWIATY NA TALERZU zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

KWIATY NA TALERZU

Zajęcia w piątki – godz. 16.00
prowadzi pani Justyna Stokłosa
Zajęcia zawieszone


Program zajęć plastycznych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym „Malowanki z pasją”, prowadzonych w klubie „Śrubka”


        Zajęcia plastyczne, poruszają wyobraźnię dziecka, przenoszą je w bezkresny świat własnej twórczości i pomysłowości. Podczas tych zajęć najważniejsza jest twórcza zabawa. Użycie różnorodnych materiałów i technik (m.in. malowanie, lepienie, wycinanie oraz tworzenie form przestrzennych i collage) umożliwia rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni, zwiększa możliwości percepcyjne i spostrzeganie, poszerza pole wyobraźni i myślenia dziecka. Zajęcia plastyczne polegają na stymulowaniu rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając szansę powodzenia w szkole i w życiu. Mają ono również stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania  i wykorzystać własne możliwości, umożliwić im aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami  i dążeniami. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać.
      Dzieciństwo, to taki okres w życiu, w którym wszystko jest ciekawe, kiedy ruchliwość i energia, chęć poznania i samodzielnego działania jest niespożyta. Czas dziecka spędzony w sposób twórczy, pełen radości i niespodzianek, będzie procentował w jego dorosłym życiu.
     Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 1h i są przeznaczone dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. (starsza grupa). Program uwzględnia wiele dyscyplin sztuki- malarstwo, rysunek, rzeźbę a także sztukę użytkową. Dzieci mają możliwość poznania nie tylko klasycznej sztuki europejskiej (tak, jak dzieje się to w szkole), ale także twórczość ludową  (również pozaeuropejskich kultur), która może stać się inspiracją dla własnej działalności artystycznej.


Cele główne:
– twórcze spędzanie wolnego czasu;
– wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie jego wrodzonych możliwości twórczych, poznawania i wyrażania siebie w formie ekspresji plastycznej;
– promowanie dorobku twórczego dzieci;

Cele szczegółowe:
– Uwrażliwienie na piękno otaczającego świata- rozwijanie zmysłu estetycznego, wrażliwości i spostrzegawczości;
– Kształtowanie umiejętności wyrażania przeżyć i wiedzy o otaczającym świecie za pomocą różnych środków i technik plastycznych, rozwijanie wyobraźni pobudzonej pozytywnymi emocjami;
– Pobudzanie wszechstronnego rozwoju dziecka, a w szczególności indywidualnych zdolności twórczych, wspieranie aktywności plastycznej poprzez wyposażanie dzieci w różne środki wyrazu;
– Pobudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata, wyzwalanie radości tworzenia i optymizmu;
– Przygotowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym;
– Kształtowanie umiejętności poszanowania pomysłów i indywidualnej postawy wobec sztuki;
– Rozwijanie motywacji do podejmowania aktywności twórczej;
– Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu;
– inicjowanie działań wspomagających rozwijanie pozytywnego obrazu samego siebie, odkrywanie własnych możliwości twórczych, pomaganie w przezwyciężaniu barier emocjonalno – motywacyjnych ;
– Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole i pomagania sobie nawzajem;
– Dbanie o estetykę otoczenia;


Przykładowe tematy zajęć :
1)    „Kolorowe motyle” – kompozycje symetryczne. Materiały: Papier, farby plakatowe, pędzle, kubki na wodę. Cele: utrwalenie wiadomości o rodzajach kompozycji, umiejętność wskazania symetrii w naturze, estetyka wykonania pracy.
2)    „Kwiaty na łące”- ozdabianie tekturowych talerzyków wg. własnego pomysłu; inspiracje sztuką ludową i wzornictwem przemysłowym. Materiały: tekturowe talerzyki, farby plakatowe, pędzle, papier kolorowy, nożyczki, klej, albumy ze sztuka ludową i wzornictwem. Cele: umiejętność tworzenia asymetrycznych kompozycji, poznanie roli użytkowej plastyki, zapoznanie się z wzornictwem  przemysłowym
3)    „Maski”- fascynacja maskami plemiennymi i meksykańskimi. Materiały: gazety, odlew twarzy z gipsu, klej mączny, farby plakatowe, pędzle, kubki na wodę. (x2) Cele: poznanie sztuki ludowej krajów pozaeuropejskich, poznanie cech anatomicznych twarzy, próba tworzenia karykatur w formie przestrzennej.
4)    „Zebry w bajkowej krainie”- swobodna interpretacja dwóch wartości walorowych: czerni i bieli. Materiały: czarny tusz lub farba, pędzel, papier. Przykłady: albumy z grafikami, (np José Guadalupy Posady,……….. Cele:
5)    „Miasto”- fotokolaż. Materiały: gazety, wycinanki, papier kolorowy, klej, nożyczki, blok rysunkowy. Cele:  umiejętność przemyślanego doboru zdjęć do zadanego tematu, dokładność w wycinaniu i zestawianiu kształtów, umiejętność współpracy w grupie.
6)    „Sztuka ulicy” -Grafitti. Materiały: duży arkusz szarego papieru, farby plakatowe, pędzle, mazaki. Cele: praca zespołowa, wspólne planowanie, rozmieszczanie, podział pracy., zgodne współdziałanie w zespole.
7)    „Pejzaż” -Kompozycje geometryczne. Materiały: papier, klej, nożyczki, papier kolorowy. Cele: umiejętność tworzenia kompozycji z form geometrycznych, doświadczanie zestawów kontrastowych różnych kształtów linii (proste, krzywe, łamane, koliste itp.) i powtarzalność elementów.
8)    „Podwodny świat”- malowanie na mokro. Materiały:  papier, gąbka, woda, farby plakatowe, pędzle, kubki na wodę. Cele: doskonalenie technik plastycznych, estetyka wykonania pracy.
9)    „Miasto słońca”- malowanie z zastosowaniem tylko 2 kolorów w różnych odcieniach. Materiały: papier, farby plakatowe ( żółta i czerwona), pędzle, kubki na wodę. Cele: doskonalenie technik plastycznych, estetyka wykonania pracy, umiejętność oddania nastroju pracy przez odpowiedni dobór kolorów.
10)    „Papierowe zoo” -Origami. Materiały: kolorowe kartki. Cele: poznanie technik składania i łączenia papieru, umiejętność tworzenia form przestrzennych, ład i porządek w miejscu pracy.
11)    „Egzotyczne ptaki”- kompozycja, praca grupowa. Materiały: duży arkusz szarego papieru, farby plakatowe, blok techniczny, nożyczki. Cele: umiejętność pracy w grupie, Wspólne planowanie, rozmieszczanie, podział pracy. Zgodne współdziałanie w zespole, estetyka wykonania.
12)     „Sznurkiem malowane”- układanie kompozycji ze sznurka, nakładanie farby, odbijanie, prosty druk. Materiały: papier, sznurki różnej grubości, farby plakatowe. Cele: doskonalenie techniki malarskiej, pomysłowość w ujęciu plastycznym tematu, estetyka wykonania pracy.
13)    „Fantastyczne stwory”- masa solna. Materiały: ciasto solne, tekturowe podkładki, farby plakatowe (x2) Cele: umiejętność samodzielnego przygotowania masy solnej, doskonalenie sprawności manualnych, tworzenie kompozycji przestrzennych


Program zajęć plastycznych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym
„Malowanki z pasją”,
prowadzonych w klubie „Śrubka”


        Zajęcia plastyczne, poruszają wyobraźnię dziecka, przenoszą je w bezkresny świat własnej twórczości i pomysłowości. Podczas tych zajęć najważniejsza jest twórcza zabawa. Użycie różnorodnych materiałów i technik (m.in. malowanie, lepienie, wycinanie oraz tworzenie form przestrzennych i collage) umożliwia rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni, zwiększa możliwości percepcyjne i spostrzeganie, poszerza pole wyobraźni i myślenia dziecka. Zajęcia plastyczne polegają na stymulowaniu rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając szansę powodzenia w szkole i w życiu. Mają ono również stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania  i wykorzystać własne możliwości, umożliwić im aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami  i dążeniami. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać.
      Dzieciństwo, to taki okres w życiu, w którym wszystko jest ciekawe, kiedy ruchliwość i energia, chęć poznania i samodzielnego działania jest niespożyta. Czas dziecka spędzony w sposób twórczy, pełen radości i niespodzianek, będzie procentował w jego dorosłym życiu.
     Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i są przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Justyna Stokłosa

Opublikowano wplastyczne, Warszaty

Podobne wpisy