Menu Zamknij

KULTURA jako fundament rozwoju społecznego Konferencja naukowa 23 – 24 listopada 2007 r.

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

KULTURA
– jako fundament
rozwoju społecznego

– Konferencja sfinansowana ze środków Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego

– realizatorka zadania: Ewelina Wierzbicka


23 listopada zaprezentują swoje referaty:

16.25 – Joanna Zaziębła
– „Refleksja nad statusem filozofii kultury”(E.Cassrier, M.Eliade,E.Fromm).

17.05 – Ewelina Wierzbicka
– „Odczarowane mity. Społeczna i kulturowa tożsamość płci”.

17.45 – Dominik Kunat:
– „Oblicza szaleństwa w popkulturze”.


24 listopada wykłady wygłoszą:

12.25 – dr Ireneusz Jeziorski
– “Kapitał Kulturowy – Zaufanie – Refleksyjność w świecie życia codziennego, płynnej rzeczywistości. Konstatacje socjologiczno-antropologiczne”.

13.05 – dr Joanna Dyduch
– „Edukacja historyczna przez sztukę”

13.45 – dr Marcin Korzewski
– “Co to takiego społeczeństwo obywatelskie? Przykład Holandii. Okiem socjologa”.

15.00 – dr Krzysztof Bierwiaczonek
– „Miejsca lokalne, przestrzenie globalne i ich mieszkańcy”

15.45 – mgr Leszek Miłoszewski
– „Cele i zadania instytucji kultury”.


Konferencji towarzyszyć będą wystawy:

– „OBLICZE” – Anna Siwiec- Kaczmarczyk- malarstwo ,
– „STRUKTURA  ORGANICZNA” – Sabina Szymoniak
– „WIELOGRAM”, „LOVE COCO” -Artur Oleksy- grafika i malarstwo.


Załącznik nr 1

WYZNACZNIKI FORMALNO-MERYTORYCZNE KONFERENCJI

I Temat konferencji:  Kultura jako fundament rozwoju społecznego.

II Kontakt:

Klub “śrubka”, ul. Grunwaldzka 13, 34-300 Żywiec,                        
tel. 033-475-07-93
e-mail: srubka13@op.pl
www.srubka.zywiec.org.pl
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 21:00

III Organizatorzy: Klub „śrubka”, Stowarzyszenie Kulturalne „prowincja”.

IV Moderatorzy: Dominik Kunat, Edyta Krzak, Ewelina Wierzbicka, Joanna Zaziębła.

V Obszar tematyczny: etnologia, antropologia, psychologia, socjologia, filozofia, sztuka.

VI Główne wyznaczniki tematyczne:

1. Kierunki rozwoju kultury.
2. Kultura w ujęciu historycznym.
3. Kultura a natura.
4. Filozofia kultury (ontologia, epistemologia, estetyka).
5. Cele i zadania instytucji kulturalnych.
6. Makro, mezo i mikrostruktury społeczne.
7. Od społeczności lokalnych do grup społecznych.
8. Relatywizm kulturowy.
9. Kontrola społeczna, proces socjalizacji.
10. Europocentryzm, etnocentryzm.
11. Typologie społeczeństw (społeczeństwa tradycyjne i nowoczesne; pierwotne, rolnicze,
industrialne i postindustrialne; społeczeństwo globalne).
12. Gender, czyli pleć kulturowa..
13. Kultura elitarna, kultura masowa, konsumpcjonizm.
14. Kulturotwórcza rola mediów.
15. Kultura a dzieło sztuki.
16. Kultura w aspekcie etnicznym.
17. Drogi ekspansji kulturowej ( kultura mówiona, kultura pisana, kultura w epoce  cyfrowej, kultura druku).

VII Cele:
1. Upowszechnianie wiedzy o kulturze.
2. Podnoszenie świadomości kulturowej społeczeństwa.
3. Doskonalenie kompetencji animatorów kultury.
4. Stymulacja działań kulturotwórczych.
5. Promocja treści artystycznych.

VIII Metody dydaktyczne: dyskusja panelowa, wykład, wykład interaktywny, referat.

Klub śrubka

Opublikowano wImprezy, Konferencje Naukowe

Podobne wpisy