Menu Zamknij

Klub Tańca Towarzyskiego Zaproszenie dla miłośników tańca towarzyskiego

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

Klub Miłośników Tańca Towarzyskiego

zajęcia nieodpłatne dla osób posiadających umiejętności tańca towarzyskiego na poziomie III stopnia
w środy w godz. 18.00 – 21.00
Zapisy na zajęcia w klubie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 do 17.00


– w trakcie spotkania klubowego:


Regulamin Klubu Miłośników Tańca Towarzyskiego

Uczestników klubu łączy zamiłowanie do tańca – pasja, którą chcą rozwijać. Są to osoby wyłącznie po III stopniu kursu tańca towarzyskiego. Klub Miłośników Tańca jest dla tych wszystkich, którzy zasmakowali przyjemności płynącej z tańca towarzyskiego i chcą dalej  tańczyć. Powiększymy nie tylko ilość znanych figur tanecznych, ale poprawimy jakość tańca. W rezultacie udaje się nam przekazać piękno tańca towarzyskiego, co wzbudza uczucie satysfakcji i spełnienia u tańczących, jak i prowadzących naukę. Kształcimy się w tańcach standardowych: walc angielski, foxtrot, tango, quikstep i walc wiedeński. Poznajemy nowe, ciekawe układy w tańcach latynoamerykańskich: cha cha, samba, rumba, paso doble, jive. Doświadczamy też przyjemności tańczenia rock’n’rolla, mambo, marenge, bachatę, bluesa. W Klubie Miłośników Tańca prowadzone są zajęcia przez 10 miesięcy w roku.


Cele działania Klubu:
– podnoszenie poziomu kultury życia codziennego poprzez upowszechnianie tańca towarzyskiego,
– popieranie i stwarzanie warunków do rozwoju artystycznego ruchu tanecznego jako jednej z dziedzin sztuki,
– rozwijanie uzdolnień twórczych i pogłębianie zamiłowania do sztuki tanecznej przez uczestniczenie w działalności artystycznej, wychowawczej i edukacyjnej.
– rozwijanie aktywności kulturalnej i artystycznej wśród młodzieży.


1. Uczestnicy zajęć reprezentują Klub Miłośników Tańca Towarzyskiego w kontaktach zewnętrznych.
2. Prowadzącym zajęcia jest instruktor tańca towarzyskiego – inż. Zbigniew Walas.
3. Przyjęcie do grupy na zajęcia następuje po decyzji prowadzącego zajęcia przy spełnieniu warunku podstawowego – ukończenia kursu tańca towarzyskiego III stopnia oraz wypełnieniu kwestionariusza – deklaracji uczestnictwa w zajęciach.
4. Obowiązkiem uczestnika zajęć grupy jest:
– podporządkowanie się niniejszemu regulaminowi oraz uwagom osób zawiadujących Klubem „śrubka”,
– systematyczne uczestnictwo w zajęciach,
– reprezentowanie Klubu „śrubka” w imprezach organizowanych przez ośrodek,
– reprezentowanie Klubu „śrubka” w imprezach organizowanych „na zewnątrz”,
– pomoc przy organizowaniu imprez tanecznych.
5. Pary taneczne z Klubu Miłośników Tańca mogą uczestniczyć w turniejach i pokazach tanecznych tylko za zgodą instruktora.
6. Biorąc udział w imprezach tanecznych pary taneczne reprezentują Klub Miłośników Tańca z Klubu „śrubka” w Żywcu.
7. Uczestnictwo w zajęciach Klubu Miłośników Tańca jest nieodpłatne.
8. Zajęcia Klubu prowadzone są w piątki w godzinach od 18.00 do 20.30.
9. Prowadzone zajęcia nie mogą być traktowane jako kolejny etap edukacji w ramach kursów tańca towarzyskiego w jakichkolwiek formach.
10. Wszelkie, nieuregulowane tym regulaminem sprawy, rozstrzyga Kierownik Klubu „śrubka”.

Żywiec, 15 grudzień 2007 r.

Opublikowano wTaniec, towarzyski

Podobne wpisy