Menu Zamknij

KARTKA BOŻONARODZENIOWA XI. Międzynarodowy Dziecięcy Konkurs Rysunkowy

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

KARTKA BOŻONARODZENIOWA

XI. Międzynarodowy Dziecięcy Konkurs Rysunkowy

Wyniki konkursu


Ocena
XI. Międzynarodowego konkursu plastycznego kartek świątecznych

 Na 11 międzynarodowy konkurs prac plastycznych –  kartek świątecznych  nadesłano prace 5057 dzieci z 311 szkół i placówek kultury ze Słowacji, Czech, Polski, Węgier, Bułgarii, Ukrainy i Chorwacji. Prace dzieci prezentowały świąteczne nastroje, zimowy wypoczynek, sceny ilustrujące rodzinną harmonię, szacunek dla  zwyczajów  i tradycji świątecznych  jak również uczestnictwo w zabawach zimowych w naturze wespół z rodziną bądź przyjaciółmi. Świąteczne motywy zostały wzbogacone przez indywidualą interpretację dzieci, ciekawe  rozwiązania  i eksperymenty z materiałami, łącząc techniki. Jury zwraca się z apelem do  nauczycieli aby w trakcie  pracy z uczniami unikać  ingerencji i zapobiegając eliminację indywidualizmu  w twórczości dzieci. Zdaniem jurorów tworzone prace muszą odpowiadać wiekowi  i indywidualnym predyspozycji  dziecka,  którego twórczość będzie jedynie wspierana przez nauczycieli.  Jury i organizatorzy pragną podziękować wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie. Ich prace pozwoliły nam odkryć indywidualne  postrzeganie oczekiwanego okresu świątecznego.
Jury pracowało w składzie: Mgr.art. Miroslav Knap, Mgr. Daniel Marček, Mgr. Julia Kolekcja Šefčíková Nagrodzone prace prezentowane będą na wystawie od 8 grudnia 2014 r. w salach wystawowych Orawskiego Ośrodka Kkultury w Dolnym Kubinie. Otwarcie wystawy nastąpi o godzinie 14.00 w trakcie którego nastąpi ogłoszenie wyników konkursu. Wystawa ta prezentowana będzie do  23 stycznia 2015 r.
Kolejne wystawy prezentować będą prace uczestników konkursu:
30. 11. 2014 – 15. 1. 2015 – Galeria szkoły rady Vlčnovie (CZ),
   8. 12. 2014 – 23. 1. 2015 – przestrzeń wystawowa
                                    OKS Dolny Kubin (SL)
12. 12. 2014 – 11. 1. 2015 – Instytut Słowacki w Warszawie (PL)
12. 12. 2014 – 15. 1. 2015 – Klub Srubka Żywiec (PL)
18. 12. 2014 – 20. 1. 2015 – Tribečské Centrum Kultury
                                          w Topoľčanoch (SL)


XI. Międzynarodowy Konkurs  Kartek Świątecznych

Wyniki:Kategoria A. przedszkole (4 lata),
malarstwo, rysunek, grafika i grafika komputerowa:
1. Samuel John Maçãs – Szkoła Podstawowa z przedszkola Lutiąe (SL)
2. Julia – Przedszkole nr Gismatulin (6 l) “Tęczowe Siódemki”
                                                    we Wrocławiu (PL)
3. Tomasz Kozak ( 5 l) – Szkoła Podstawowa z przedszkola Rabča (SL)
Wyróżnienia:
Barbora Bieliková (5 l) – Szkoła Podstawowa w przedszkolu Comenius
                                                              Lednica (SL)
Wyróżnienie zbiorowe:
Przedszkole Niepubliczne Wrocław Ekologiczne (PL)

Kategoria B. szkoły podstawowe
B1. Kategorii ( 6-10 lat),

malarstwo, rysunek, grafika i grafika komputerowa:
1. Anna Kočiąová (. 7 l) –  Klucz Fintice (SL)
2. Józef Michlík ( 6 l) Szkoła Podstawowa z przedszkola Novoť  (SL)
3 maj Virag hübsch – Szkoła HLI Jókai Komarno (SL)
Wyróżnienie zbiorowe:
Szkoła podstawowa
1.  Oslany Fričovce z przedszkolem Badín: (SL)
1. Maxim Lajčiak – Wiosna Szkoła Žilina (SL)
2. Iga Krzowska ( 10 l) – Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie (PL)
3. Kristina Pechová ( 8 l) – Klucz Jánovce (SL)
B2. Kategoria (11-15 lat),
malarstwo, rysunek, grafika i grafika komputerowa: (12 l)
1. Alexandra Švejdová ( 15 l) – – Wiosna Szkoła Žilina (SL)
2. Lucia Ovąáková ( 11 l) Szkoła Podstawowa z przedszkola Novoť (SL)
3. Dominika Bachanová – Szkoła Podstawowa i Przedszkole (SL)
wyróżnienie zbiorowe
Liskova: Osnovna Szkoła “Josip Kozarac” Josipovac Punitovački Punitovci (HR)
Techniki łączone: nie przyznano 1. 2. 3.
wyróżnienie:
Viola Genua (12 l) (SL) i Eszmeralda Genua – Szkoła Podstawowa (13 l) (SL)
Niżna Myąľa

C. podstawowe szkoły artystyczne
C1. Kategoria (6-10 lat):

malarstwo, rysunek, grafika graficzne i komputerowe: ( 8 l)
1. Przemek Jupowicz – Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu (PL)
2. Martin Fogáą ( 4 l) – Szkoła Muzyczna Ivan Ballu Dolny Kubin (SL)
3 . Laura Geburová (10L.) – Szkoła Muzyczna Ignacy Kołczaka Námestovo (SL)
wyróżnienie zbiorowe:
Szkoła Muzyczna Hradec nad Moravicí (CZ)
Frico Kafendu Vrútky Szkoła Muzyczna Ivan Balla Dolny Kubin (SL)
Techniki łączone: nie przyznano 1. 2. 3.

C2. Kategoria (11-15 lat):
malarstwo, rysunek, grafika graficzne i komputerowe:
1. Mylenie Zabadal – Art School Bernolákova Holic (SL)
2 Lenka Křesťanová (12 l) – SZUŠ Prokofievova – elokované pracy Žilina (SL)
2. Natalia Bogajczuk (14 l) – Szkoła Podstawowa dla Dzieci im. Jarosława Pstrak Kolomya (UA)
3. Paulina Kubiąová (14 l) – Szkoła Muzyczna Ignacy Kołczaka Námestovo (SL)
3. Simona Gažovičová (13 l) – Szkoła Muzyczna kolekcja Trstená (SL)
wyróżnienie:
ZUS Anton Cígera Kieżmark (SL)
wyróżnienie zbiorowe:
Szkoła Podstawowa dla Dzieci im. Jarosława Pstrak Kolomya (UA)
techniki łączone :
1. Adam Klčo (12 l) – Szkoła Muzyczna Frico Kafendu Vrútky (SL)
2. Daniela Dohálová (11 l) – Szkoła Muzyczna Charles Pádivého Trenczyn (SL)
3. Ákos Petrik (12 l) – Szkoła Muzyczna Komárňanská Hurbanovo (SL)

D. szkoły średnie
malarstwo, rysunek, grafika i grafika komputerowa:
nie przyznano 1. 2. 3.
wyróżnienie:
Maryja Kekelákova (15 l). (SL)
techniki łączone:
nie przyznano 1. 2. 3.

E. szkoły specjalne
rysunek, grafika i grafika komputerowa:
1. Andrej Gelačák (15 l). – Szkoła Specjalna Čadca (SL)
1 Dominika Nowak (14 l) – Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu (PL)
2. Jan Ziga (14y.) – szkoła specjalna Spis Štiavnik (SL)
3. Adriána Zuzkovičová (17 l) – Specjalne szkolnego Sereď (SL)
3. Koloman Pecha (10 l) – klucz Jánovce (SL)
wyróżnienie zbiorowe:
Szkoła specjalna Spis Štiavnik Čadca DSS i ZPS Tvrdoąínie (SL)
techniki łączone:
1. Laura Kumanová (9 l) – szkoła specjalna Ilava (SL)
2. James Chromek (10 l ) – szkoła specjalna Dolny Kubin (SL)
3. nie przyznanoKARTKA   BOŻONARODZENIOWA

XI. MIEDZYNARODOWY DZIECIĘCY KONKURS RYSUNKOWY


REGULAMIN   KONKURSU
Organizator:
Oravské kultúrne stredisko (Orawski Ośrodek Kultury) w Dolnym Kubínie we współpracy z organizacjami partnerskimi w Polsce
i w Czechach.
Misja i cele konkursu:
•Konfrontacja twórczości artystycznej dzieci i różnych artystycznych spojrzeń, jak również konfrontacja
z fachowym jury;
•Wytworzenie przestrzeni do prezentacji twórczości plastycznej oraz przybliżenie jej publiczności;
•Odkrywanie talentów plastycznych;
•Prezentacja obyczajów bożonarodzeniowych poprzez twórczość plastyczną;
•Formowanie relacji wszystkich generacji wobec wartości estetycznych.
W minionym roku uczestniczyło w konkursie ponad 5000 autorów
z sześciu państw Europy, pokonkursowa wystawa była prezentowana na Słowacji, w Polsce i Czechach.
Temat prac plastycznych:
Boże Narodzenie, motywy bożonarodzeniowe, przyrodnicze, obyczajowe, biblijne.
Terminy:
Ogłoszenie konkursu plastycznego 1.09.2014 r., ostateczny termin przysyłania prac mija w dniu 15.11.2014 r. Do 05.12.2014 r. prace zostaną ocenione. Ocenieni autorzy będą zaproszeni na uroczystość ogłoszenia wyników oraz oddanie nagród w grudniu 2013 r. do Dolnego Kubína. Następnie wystawa pokonkursowa będzie prezentowana na Słowacji, w Polsce i w Czechach.
Zasady uczestnictwa:
W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 5 lat. Zgłoszone prace konkursowe powinny być nie większe niż format A5 (kartka), jeden autor może przysłać wyłącznie jedną pracę, szkołom poleca się wcześniejszy wybór prac dokonany przez pedagogów. Autor na odwrocie każdej pracy powinien podać następujące dane: tytuł pracy; technika; imię i nazwisko autora; wiek autora; adres autora; nazwę szkoły; imię i nazwisko prowadzącego zajęcia. Organizatorzy konkursu nie zwracają prac konkursowych. Przysłanie pracy przez autora oznacza,  iż  zgadza  się  on   na   wykorzystanie  i   prezentację  pracy
w  formie  wystawy  objazdowej,   jak  również   na  jej   opublikowanie
w materiałach promocyjnych jednocześnie zrzekając się honorarium. Prace plastyczne należy przesłać najpóźniej do 15.11.2014 r. na adres: Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín, Republika Słowacka. Prace przesłane bądź otrzymane po tym terminie nie będą oceniane.
Kategorie konkursu:
WIEK: 5 – 7 lat, 8 – 11 lat, 12 – 15 lat
TECHNIKA: malarstwo, rysunek, grafika a grafika komputerowa, technika kombinowana  
Ocenienie prac:
Organizator konkursu powoła przynajmniej trzyosobowe międzynarodowe jury, które po obejrzeniu prac przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii wiekowej oraz wręczy nagrody rzeczowe. Jury ma prawo nie przyznania któregoś z miejsc, ewentualnie przyznać jedno miejsce więcej niż jednemu autorowi.
Kontakt oraz bliższe informacje:
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín, Republika Słowacka, tel. 00421 43 5864978, vytvarnictvo@osvetadk.sk
Klub „śrubka” – 34 – 300 Żywiec, ul. Grunwaldzka 13; Tel. 33 475 07 93 srubka13@onet.pl
Uczestnicy konkursu z obszaru Polski mogą wysyłać prace na adres: Klub „śrubka” 34-300 Żywiec, ul. Grunwaldzka 13
w terminie do 7.11 204 r. Prace te zostaną przesłane do Dolnego Kubina w zbiorowej przesyłce. Bieżące informacje na stronie www.srubka.zywiec.org.pl oraz na www.facebook.com/srubka.klub

OKS Dolny Kubin

Opublikowano wImprezy, Ponad Granicami

Podobne wpisy