Menu Zamknij

Historia Stowarzyszenia

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

Stowarzyszenie Kulturalne „prowincja” powstało z inicjatywy grupy młodych ludzi w roku 1996. Jednakże nie była to potrzeba chwili lecz długotrwały proces, który rodził się już na przełomie lat 1989-90. Wtedy to grupa młodzieży szkół średnich utworzyła gazetę „Rynna”, która dzięki swym kontrowersyjnym tekstom odbiła się szerokim echem w lokalnej społeczności miasta Żywca. Z kolei w 1993 roku na miejsce rozwiązanej gazety ta sama grupa stała się zaczynem funkcjonowania lokalnego radia „VIS”, które ze względów finansowych musiało zaprzestać działalności. W to miejsce grupa zaczęła wydawać biuletyn społeczno-kulturalny. Niestety jako wydawcy, amatorskiego przecież, czasopisma mieliśmy poczucie, iż w takiej jedynie formie obecności w świadomości społecznej żywiecczyzny gros naszych planów nie doczekałoby się nigdy realizacji. W związku z tym formuła naszej działalności musiała ulec zmianie. W czerwcu 1996 roku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Kulturalne „prowincja”.

W 1997 r. Stowarzyszenie przystąpiło do realizacji swoich wcześniej przedstawianych planów. Opracowano projekty działań, głównie z dziedziny edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, a to: warsztaty dziennikarskie, warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne współorganizując również kolejne Bajkowe Spotkania Teatralne dla dzieci.
W tym samym czasie złożono wnioski na finansowanie projektów. Po otrzymaniu środków z Fundacji Batorego – Program Dzieci i Młodzieży, Ambasady Amerykańskiej, Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku – Białej, Urzędu Miejskiego w Żywcu oraz innych sponsorów, Stowarzyszenie przystąpiło do realizacji wcześniej wspomnianych projektów. Równocześnie, wspólnie z Beskidzkim Stowarzyszeniem Wspomagania Inicjatyw Pozarządowych w marcu 1998r. Stowarzyszenie Kulturalne „prowincja” zorganizowali dwudniowe szkolenie dla organizacji pozarządowych z rejonu żywieckiego w zakresie współpracy z biznesem i lokalnym samorządem. Stowarzyszenie Kulturalne „prowincja” przeprowadziło we współpracy z Klubem ŚRUBKA z Żywca, w roku 1998 pierwszy etap Warsztatów dziennikarskich, warsztatów plastycznych i warsztatów teatralnych.  W swej działalności Stowarzyszenie może wyróżnić: prowadzenie dyskusyjnego klubu filmowego, prowadzenie warsztatów dziennikarskich dla młodzieży szkół średnich Żywca i  okolicy, współorganizowanie warsztatów plastycznych dla utalentowanej młodzieży szkół średnich Żywca i rejonu, współorganizowanie kolejnych edycji Bajkowych Spotkań Teatralnych dla dzieci. współorganizowanie szkolenia z zakresu współpracy organizacji pozarządowych z rejonu Żywiecczyzny z biznesem i samorządem lokalnym, wydawanie młodzieżowej gazetki „ERRATA” (13 numerów), wydawanie stron internetowych „ERRATY” i Klubu „śrubka”.
Cele organizacji:
– Promowanie niekonwencjonalnych, profesjonalnych działań  centrów kulturowych, w kraju i  za granicą wśród mieszkańców Żywca i regionu żywieckiego.
– Wspieranie indywidualnych i grupowych inicjatyw kulturalnych mieszkańców Żywca i re­gionu.
– Prowadzenie otwartych dyskusji o sztuce w gronie ludzi wrażliwych i poszukujących nowych rozwiązań organizacyjnych i twórczych w mieście i regionie.
– Propagowanie nowych niekonwencjonalnych projektów wśród społeczności.
– Promowanie aktywnych form uczestnictwa w kulturze eliminując z życia wzory intencjonal­nego uczestnictwa i pozornej oceny aktywności kulturalnej mieszkańców regionu.

stowarzyszenie

Opublikowano wPo godzinach, Prowincja

Podobne wpisy