Menu Zamknij

FERIE ZIMOWE w ”ŚRUBCE” Warsztaty artystyczne – teatr – taniec – plastyka

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

ZIMOWE FERIE 2007 W ŚRUBCE

warsztaty edukacyjno artystyczne dla dzieci w wieku szkolnym od 12 do 23 lutego 2007 r.
Udział dzieci w zajęciach – BEZPŁATNY!!!


Relacja fotograficzna z zajęć:

Szczegółowe informacje i zapisy dzieci dokonywane przez rodziców, osobiście w Klubie „śrubka” od poniedziałku do piątki w godzinach od 10.00 do 17.00


Program zajęć plastycznych „ferie w śrubce’’Cele:
– umiejętne posługiwanie się przez dzieci poszczególnymi materiałami jak i
  narzędziami ,które posłużą do wykonywania zadań plastycznych;
– przyswajanie terminów plastycznych;
– interpretowanie rzeczywistości, zjawisk zachodzących w przyrodzie;
– wyrażanie siebie, rozwijanie wrażliwości;
– rozróżnianie podstawowych dziedzin plastycznych;
– kształtowanie wyobraźni jak i oryginalności;
– odkrywanie, poszukiwanie własnych zainteresowań związanych z przestrzenią
   plastyczną;
– indywidualne podejście do danego tematu;

Materiały i narzędzia:
– papier kolorowy
– blok rysunkowy(format A3,A5)blok techniczny (formatA3,A5)
– kredki ołówkowe, pastele(olejne, suche),ołówki(od H do B4)
– farby plakatowe, pędzle
– nożyczki, klej roślinny w sztyfcie
– szary papier format 100/70cm

Tomasz Gawor


Program z zakresu tańca na ferie 2007,
wspólne działania z grupami dzieci i młodzieży, w Klubie „śrubka.
1.Dla dzieci w wieku przedszkolnym proponowane są zajęcia przybliżające podstawy tańca klasycznego- baletu, przybliżenie im relacji ruch ciała a muzyka, różnorakich zabaw rytmiczno – ruchowych i wreszcie kształtowanie właściwej postawy ciała.
2.Dla grupy dzieci w wielu szkolnym program przewiduje zapoznanie z podstawami tańca towarzyskiego, z zakresu zarówno tańców latyno – amerykańskich jak i standardowych.
3.Odbędą się także zajęcia tańca nowoczesnego, promujące ekspresję tańca.
Zajęcia taneczne maja na celu przede wszystkim integracje między dziećmi z różnych środowisk, umiejętność pracy w grupie, zaspokojenie potrzeby ruchu i obcowanie z kulturą w różnych jej dziedzinach.

Joanna Popadiuk


Teatr Lalek  -projekt zajęć
W ramach „Bajkowych Spotkań” odbywających się w Klubie „śrubka ” w Żywcu, chciałabym zaproponować zajęcia zatytułowane „Teatr Lalek”.
W trakcie zajęć dzieci i młodzież będą mieli okazję pogłębić wiedzę z dziedziny teatru lalkowego. Ich głównym celem  będzie wyposażenie młodego widza w narzędzia pozwalające odbierać spektakl teatru lalkowego na poziomie głębszym aniżeli poziom tylko fabularny. W programie zajęć znajdą się następujące elementy:
-Wykłady  z teorii  historii teatru lalek dostosowane do wieku odbiorców
a) terminologia
b) rodzaje lalek
-Projekcje wideo z fragmentami spektakli
-Praca twórcza
a) ożywianie przedmiotów
b) konstruowanie prostych lalek
c) trening aktorski (emisja głosu, ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia pobudzające wyobraźnię, ćwiczenia oddechowe)
-Spektakl
a)zasady powstawania spektaklu
b)budowanie etiud
c)dobieranie muzyki
d)łączenie etiud w całość spektaklu
e)pokaz pracy warsztatowej

Proponowane przeze mnie zajęcia, poprzez pobudzanie twórczej aktywności dziecka, mają na celu wspomagać  harmonijny rozwój całej osobowości młodego człowieka. Wszelkie działania artystyczne rozwijają umiejętność rozpoznawania uczuć i wyrażania ich. Teatr lalek daje dodatkową możliwość, a mianowicie zdystansowanie się do trudnych i niechcianych emocji. Proponuję dzieciom dużą dawkę wiedzy: teoretycznej i praktycznej oraz co najważniejsze dobrą zabawę.

Karolina Anweiler

Karolina Anwailer-Joanna Popadiuk-Tomasz Gawor

Opublikowano wWakacje ze śrubką

Podobne wpisy