Menu Zamknij

CZTERY PORY ROKU WIOSNA 2013 Turniej Artystyczny Młodych

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

CZTERY PORY ROKU – 2013
* WIOSNA *

IMPRESJE PLASTYCZNE
PREZENTACJE RECYTATORSKIE
POTYCZKI LITERACKIE


Wyniki edycji wiosennej – 2013

IMPRESJE PLASTYCZNE:
paleta LEONARDA

Magdalena PIELA

Zespół Szkół Budowlano – Drzewnych
w Żywcu


Zgłoszenia udziału w impresjach plastycznych:

1. Anna GIERCUSZKIEWICZ  – Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Zywcu;
2. Sara DUDZIAK – Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu;
3. Magdalena PIELA – Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu;
4. Radosław PILARZ- Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu;
5. Dagmara MĘTEL – Gimnazjumnr 1 Łodygowice;


Turniej Artystyczny Młodych CZTERY PORY ROKU – wiosna 2013
Już 2 maja 2013 r.upływa termin zgłoszeń udziału w prezentacjach recytorskich czy zmagań plastycznych. Wtedy też upływa termin nadsyłania prac literackich Turnieju Artystycznego Młodych – CZTERY PORY ROKU – wiosna 2013. Wspomniane    spotkanie    artystyczne   odbędzie   się   w   Klubie  „śrubka”,    Żywiec, ul. Grunwaldzka 13, 18.05.2013 r. (sobota) w godzinach od 10.00 do 13.00. Rozstrzygnięcie konkursu literackiego,  ogłoszenie  wyników  wszystkich  prezentacji nastąpi o godzinie 13.00. W regulaminie  konkursu  na  formę  literacką, w edycji wiosennej proponowane jest „opowiadanie fantasy.
Turniej artystyczny młodych „Cztery Pory Roku” jest imprezą cykliczną, adresowaną do utalentowanej młodzieży. Organizatorem turnieju jest Klub śrubka, Żywiec, ul. Grunwaldzka 13 ze współorganizatorem – Stowarzyszeniem Kulturalnym „prowincja”.  
Celem Turnieju jest pobudzenie utalentowanej młodzieży do rozwoju autentycznych, indywidualnych predyspozycji artystycznych, jak i zaproponowanie form kulturalnego spędzania  wolnego  czasu  przez  wrażliwą  artystycznie  młodzież  poza ośrodkami szkolnymi, w środowisku zamieszkania.
Uczestnikiem każdej z proponowanych form może być uczeń gimnazjum lub szkoły średniej.   Działania   recytatorskie  i   plastyczne  prowadzone   będą  w   tym  samym  czasie
w odrębnych salach. Dlatego potencjalni uczestnicy muszą dokonać wyboru pomiędzy prezentacjami recytatorskimi a dokonaniami plastycznymi.  Jednakże kolejny obszar twórczości artystycznej z zakresu szeroko pojętej literatury daje szansę wszystkim młodym twórcom. Prosimy o zapoznanie się z regulaminami poszczególnych spotkań twórczych.
Oceny    prezentacji    dokonują    wyłącznie   sami    wykonawcy    przyznając w głosowaniu tajnym publiczności, nagrodę symboliczną: dla recytatorów – LAUR  ERATO, dla plastyków – PALETĄ LEONARDA.
W przypadku potyczek literackich oceny złożonych prac dokona jury zaproszone przez organizatorów, a nagroda symboliczna to PIÓRKO PEGAZA. Dla wszystkich uczestników spotkań artystycznych przewidziano dyplomy i upominki książkowe.
Zgłoszenia udziału w prezentacjach recytatorów i potyczkach plastyków każdorazowo uczestnicy dokonują w terminach określonych w regulaminach.
Regulaminy i karty zgłoszeń oraz bieżące informacje dot. organizacji i przebiegu imprezy na stronie internetowej: www.srubka.zywiec.org.pl/?p=imprezy_recytatorski

www.facebook.com/pages/Cztery-PORY-ROKU-Turniej-Artystyczny-Mlodych/360566744012164

Klub śrubka

Opublikowano wCztery Pory Roku, Imprezy

Podobne wpisy