Menu Zamknij

CZTERY PORY ROKU – WIOSNA 2012 Turniej Artystyczny Młodych – 19.05.2012 r.

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

CZTERY PORY ROKU

IMPRESJE PLASTYCZNE
PREZENTACJE RECYTATORSKIE
POTYCZKI LITERACKIE
* WIOSNA *


PREZENTACJE RECYTATORSKIE
Laur ERATO

Jakub GIBAS

repertuar:
1. Adam MICKIEWICZ – “Powrót taty” (fr.)
2. Henryk SIENKIEWICZ – “Ogniem i mieczem” (fr.)Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego:

1. Urszula KOBYŁECKAK  –  Gimnazjum w Cięcinie;
2. Kamila MIESZCZAK – Gimnazjum w Cięcinie;
3. Dawid SZCZOTKA – Gimnazjum w Cięcinie;
4. Jakub GIBAS – Gimnazjum w Cięcinie;
5. Dominika JAKUBIEC – Gimnazjum w Międzybrodziu Żywieckim;
6. Amelia LEBIODA – Gimnazjum w Międzybrodziu Żywieckim;


IMPRESJE PLASTYCZNE:

paleta LEONARDA

Patrycja ZUZIAKUczestnicy Impresji Plastycznych:
1. Joanna GOLEC – Gimnazjum w Cięcinie;
2. Natalia SKRZYPEK – Gimnazjum w Cięcinie;
3. JPatrycja ZUZIAK – Gimnazjum w Cięcinie;
4. Justyna KOCOŃ – Gimnazjum nr 3 w Żywcu;
5. Krystyna SAMECKA – Gimnazjum nr 3 w Żywcu;
6. Kamila STALSKA – Gimnazjum nr 3 w Żywcu;
7. Justyna SZOT – Gimnazjum nr 3 w Żywcu;
8. Ewelina WRÓBEL – Gimnazjum nr 3 w Żywcu;
9. Natalia ZIUZIN – Gimnazjum nr 3 w Żywcu;
10. Dagmara MĘTEL – Gimnazjum nr 1 w Łodygowiczch.


Na formę literacką – felieton,  nie nadesłano prac.


Miejsce magiczne dla wrażliwych.
Felieton stanowi zaproponowaną formą literackiej twórczości młodych w ramach wiosennej edycji Turnieju Artystycznego Młodych organizowanego od wielu lat przez Klub „śrubka” i Stowarzyszenie Kulturalne „prowincja” w Żywcu.
Turnieje recytatorskie, to kolejny obszar aktywności artystycznej. Formuła proponowana recytatorom odbiega od ogólnie uznanych rozwiązań regulaminowych. W tych spotkaniach rolę jurorów przejmują sami i wyłącznie uczestnicy. Pomysł zrodził się przed wielu laty, kiedy to młodzi recytatorzy wyrażali swoją dezaprobatę wobec werdyktów jury w kolejnych konkursach recytatorskich organizowanych w formach zinstytucjonalizowanych.
Z obserwacji i doświadczenia organizatorów wynika, że werdykty samych recytatorów wydawane w tajnym głosowaniu są trafne i tylko w niektórych przypadkach przebija się interesowna postawa uczestników. Za każdym razem zwycięzca obdarowywany zostaje symboliczną nagrodą – „Laurem Erato” i cennymi wydawnictwami książkowymi. Wszyscy uczestnicy zmagań recytatorskich obdarowywani są również upominkami książkowymi – tomikami poezji i dyplomami.  
Podobną formułę przyjęliśmy w przypadku zmagań młodych plastyków. Uczestnicy spotkania plastyków, którzy realizują bardzo swobodnym procesie twórczym swoje wizje plastyczne. W finale spotkania równolegle przeprowadzanego do prezentacji recytatorskich, sami uczestnicy w tajnym głosowaniu wyłaniają zdobywcę „Palety Leonarda”, nagrody symbolicznej. W przypadku tej formy aktywności artystycznej zauważamy rosnącą dojrzałość artystyczną uczestników w połączeniu ze swobodnym traktowaniem tej aktywności jako wspólnej zabawy.
Forma konkursu literackiego pozwala na odkrywanie utalentowanych twórców literackich wśród młodzieży. W każdej, kwartalnej  edycji promowana jest inna forma utworu literackiego. Oceny dokonują filolodzy. Laureaci potyczek literackich są wyróżniani symboliczną nagrodą „Piórkiem Pegaza”, nagradzani wydawnictwami książkowymi. Wszyscy pozostali uczestnicy – dyplomami i wydawnictwami książkowymi.
Organizatorzy zapraszają młodych sympatyków sztuki do udziału w kolejnej edycji turnieju artystycznego młodych  „Cztery Pory Roku”, którego szczegóły regulaminowe możemy poznać na stronie internetowej Klubu „śrubka” –
                                                       http://www.srubka.zywiec.org.pl/?p=imprezy_recytatorski .
Był czas uzyskiwania przez nauczycieli awansów zawodowych, kiedy to przy gromadzeniu dokumentów świadczących o aktywności intelektualnej samych nauczycieli poprzez udział ich wychowanków w tym turnieju. Ten okres spowodował chwilową aktywizację szkół poprzez wręcz masowy udział młodzieży w imprezie. Złamało to pierwotną konwencję tego spotkania. W założeniach samych organizatorów było zapraszanie do indywidualnego uczestnictwa samych zainteresowanej młodzieży, która swą aktywnością tworzy „miejsce magiczne” w Klubie „śrubka”.
Nie obiecujemy ocen z konkretnych przedmiotów, nie stanowimy kolejnego progu w wieloszczeblowym ogólnopolskim konkursie recytatorskim czy różnorodnych, tematycznych konkurach plastycznych czy literackich. Proponujemy wspólną zabawę sztuką zarówno gimnazjalistom jak i uczniom szkól ponad gimnazjalnych. Serdecznie zapraszamy.
Prace literackie należy nadsyłać do 2 marca 2012 r. na adres Klubu „śrubka”, 34-300 Żywiec, ul. Grunwaldzka 13. Również do 2 marca należy zgłaszać swój udział w zmaganiach recytatorskich oraz spotkań plastycznych. Maksymalna liczba uczestników w każdej formie – 20 osób.
Najbliższe spotkanie 19 maja 2012 r. o godzinie 10.00 w żywieckim Klubie „śrubka”.

Klub śrubka

Opublikowano wCztery Pory Roku, Imprezy

Podobne wpisy