Menu Zamknij

CZTERY PORY ROKU ”JESIEŃ 2013” Turniej Artystyczny Młodych

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

CZTERY PORY ROKU – 2013
* JESIEŃ *

IMPRESJE PLASTYCZNE
PREZENTACJE RECYTATORSKIE
POTYCZKI LITERACKIE


Wyniki edycji jesiennej – 2013

IMPRESJE PLASTYCZNE:
paleta LEONARDA

Dagmara MĘTEL

Gimnazjum nr 1 w Łodygowicach


Zgłoszenia udziału w impresjach plastycznych:

1. Kamil WÓJCIK – Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogrodniczych
                                       Żywiec-Moszczanica;
2. Dagmara MĘTEL – Gimnazjum nr 1 w Łodygowicach;
3. Joanna GOLEC – Liceum im. M. Kopernika w Bielsku-Białej;
4. Anna MUCHARSKA – Gimnazjum w Juszczynie;
5. Grzegorz HOJDYS – Gimnazjum w Cięcinie;
6. Katarzyna MIESZCZAK – Gimnazjum w Cięcinie;
7. Patrycja RĄCZKA – Gimnazjum w Ciścu.
8. Paulina WOŹNA – Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogrodniczych
                                        Żywiec-Moszczanica;
9. Joanna HARAT – Gimnazjum w Ciścu.

Spotkanie prowadziła Sara Szczotka studentka 4 roku – Uniwersytet Śląsku, wydział Artystyczny – Cieszyn


Zgłoszenia udziału w konkursie literackim
– KARTKA Z DZIENNIKA:

1. Natalia OLBEREK  – Gimnazjum Publiczne w Ciścu, ul. Szkolna 6, 34- 350, Węgierska Górka


Turniej artystyczny młodych „Cztery Pory Roku” jest imprezą cykliczną, adresowaną do utalentowanej młodzieży. Organizatorem turnieju jest Klub śrubka, Żywiec, ul. Grunwaldzka 13 ze współorganizatorem – Stowarzyszeniem Kulturalnym „prowincja”.  
     Celem Turnieju jest pobudzenie utalentowanej młodzieży do rozwoju autentycznych, indywidualnych predyspozycji artystycznych, jak i zaproponowanie form kulturalnego spędzania wolnego czasu przez wrażliwą  artystycznie  młodzież  poza ośrodkami szkolnymi, w środowisku zamieszkania.
Uczestnikiem każdej z proponowanych form może być uczeń gimnazjum lub szkoły średniej.
      Działania recytatorskie i plastyczne prowadzone będą w tym samym czasie w odrębnych salach. Dlatego potencjalni uczestnicy muszą dokonać wyboru pomiędzy prezentacjami recytatorskimi a dokonaniami plastycznymi.  Jednakże kolejny obszar twórczości artystycznej z zakresu szeroko pojętej literatury daje szansę wszystkim młodym twórcom. Prosimy o zapoznanie się z regulaminami poszczególnych spotkań twórczych.  Kolejne  spotkanie  artystyczne odbędzie się w Klubie  „śrubka”,    Żywiec, ul. Grunwaldzka 13,  jesień – 23.11.2013 r., w godzinach od 10.00 do 13.00. Rozstrzygnięcie konkursu literackiego,  ogłoszenie  wyników  wszystkich  prezentacji nastąpi 23.11.2013 r. o godzinie 13.00.


Klub śrubka

Opublikowano wCztery Pory Roku, Imprezy

Podobne wpisy