Menu Zamknij

CZTER PORY ROKU w 2015 roku

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

CZTERY PORY ROKU – 2015

IMPRESJE PLASTYCZNE
PREZENTACJE RECYTATORSKIE
POTYCZKI LITERACKIE


Turniej artystyczny młodych „Cztery Pory Roku” jest imprezą cykliczną, adresowaną do utalentowanej młodzieży. Organizatorem turnieju jest Klub śrubka, Żywiec, ul. Grunwaldzka 13.
Celem Turnieju jest pobudzenie utalentowanej młodzieży do rozwoju autentycznych, indywidualnych predyspozycji artystycznych, jak i zaproponowanie form kulturalnego spędzania wolnego czasu przez wrażliwą  artystycznie  młodzież  poza ośrodkami szkolnymi, w środowisku zamieszkania.
Uczestnikiem każdej z proponowanych form może być uczeń gimnazjum lub szkoły średniej. Działania   recytatorskie i plastyczne prowadzone będą w tym samym czasie w odrębnych salach. Dlatego potencjalni uczestnicy muszą dokonać wyboru pomiędzy prezentacjami recytatorskimi a dokonaniami plastycznymi.  Jednakże kolejny obszar twórczości artystycznej z zakresu szeroko pojętej literatury daje szansę wszystkim młodym twórcom. Prosimy o zapoznanie się z regulaminami poszczególnych spotkań twórczych.
Wspomniane spotkania artystyczne odbędą się w Klubie „śrubka”, Żywiec, ul. Grunwaldzka 13, w dniach:  jesień – 5.12.2015 r. każdorazowo w godzinach od 10.00 do 13.00. Rozstrzygnięcie konkursu literackiego, ogłoszenie wyników wszystkich prezentacji nastąpi w tych dniach o godzinie 13.00.
Oceny prezentacji dokonują wyłącznie sami wykonawcy przyznając w głosowaniu tajnym publiczności, nagrodę symboliczną: dla recytatorów – LAUR  ERATO, dla plastyków – PALETĄ LEONARDA.
W przypadku potyczek literackich oceny złożonych prac dokona jury zaproszone przez organizatorów, a nagroda symboliczna to PIÓRKO PEGAZA. Dla wszystkich uczestników spotkań artystycznych przewidziano dyplomy i upominki książkowe.
Zgłoszenia udziału w prezentacjach recytatorów i potyczkach plastyków każdorazowo uczestnicy dokonują w terminach określonych w regulaminach.

Opublikowano wCztery Pory Roku, Imprezy

Podobne wpisy