Menu Zamknij

CYBER UZALEŻNIENIA Sympozjum Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Data ostatniej modyfikacji 2024-02-20 przez srubkazywiec

CYBERUZALEŻNIENIA

Akademia Pedagogiczna z Krakowa zaprasza do
Klubu ”śrubka” w Żywcu,ul. Grunwaldzka 13.


Program seminarium “CYBERUZALEŻNIENIA”–17 LISTOPAD 2007 R.:


11.00-Otwarcie seminarium:

– mgr inż. Antoni Szlagor – Burmistrz Miasta Żywca

11.10 – 11.20

Słowo wstępne oraz prowadzenie seminarium:
– Piotr Kociołek – Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie

11.20 – 12.00

-mgr Bogdan Wojnar-Uniwersytet Jagielloński

-“Cyberuzależnienia i inne nałogi”

12.00 – 12.40mgr Agata Bożek – Akademia Pedagogiczna w Krakowie
-„Komputer – dobrodziejstwo, czy zagrożenie? Rozważania w kontekście wychowania dzieci i młodzieży szkolnej”


12.40 – 13.00-Dyskusja


Organizatorzy seminarium:
Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Klub “Śrubka”.


Patronat honorowy:
Burmistrz Miasta Żywca mgr inż. Antoni Szlagor  


Seminarium realizowane jest przez:
– NZS Akademii Pedagogicznej,
– Klub “Śrubka”,
przy wsparciu:
– Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
– Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego do spraw Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Małopolskiego,
– Kuratorium Oświaty w Krakowie.


O konferencji:
Konferencja naukowa „Cyberuzależnieni@ – przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera
i Internetu” organizowana już po raz drugi, dotyczy coraz bardziej powszechnego,
a jednocześnie mało znanego problemu jakim jest szeroko pojęte uzależnienie od zdobyczy nowoczesnej technologii.

Obecnie  systematycznie wzrasta dostępność
Internetu co niewątpliwie jest zjawiskiem pozytywnym, gdyż komputer i Internet stwarzają nieograniczone możliwości zdobywania różnego rodzaju informacji oraz kształtują  szereg funkcji psychofizycznych takich jak refleks, koordynacja ruchowa czy zdolność koncentracji uwagi. Z drugiej jednak strony potrzeba korzystania z komputera i Internetu coraz częściej i przez coraz dłuższy czas prowadzi do bardzo groźnego zjawiska jakim jest uzależnienie.

Problem „cyberuzależnień” nie jest jeszcze powszechnie dostępny w polskich mediach, dlatego też organizatorzy konferencji mają nadzieję, że popularyzacja wiedzy o „cyberuzależnieniach” rozwinie świadomość zwłaszcza wśród osób, które na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą.

Konferencja realizowana jest przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej
w Krakowie przy wsparciu Pełnomocnika  Zarządu Województwa Małopolskiego do spraw Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom  oraz Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Minister Edukacji Narodowej – ,Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Nawara, Małopolski Kurator Oświaty – Józef  Rostworowski oraz Rektor Akademii Pedagogicznej w Krakowie – J.M. prof. dr  hab. Henryk Żaliński.

Akademia Pedagogiczna

Opublikowano wImprezy, Konferencje Naukowe

Podobne wpisy