Menu Zamknij

Biblioteka

Żywiecka Biblioteka Samorządowa w Żywcu
Filia nr 2


Godziny wypożyczeń:
Poniedziałki 8.00 – 15.00
Wtorki 8.00 – 15.00
Środy 10.00 – 18.00
Czwartki 10.00 – 18.00
Piątki 10.00 – 18.00


tel. 33 475 13 52Historia biblioteki

Biblioteka Klubu ŚRUBKA istnieje już od 55 lat i przez ten okres czasu różne były koleje jej losu. Pomimo tego do dzisiaj wiernie służy mieszkańcom dzielnicy Sporysz, Koleby, Kocurów, całego miasta Żywca. Z radością pomaga czytelnikom zamieszkałym poza granicami miasta w sąsiedzko położonych miejscowości Świnna i Trzebinia.

W  1947 roku Fabryka Śrub w Żywcu-Sporyszu przekazała aktualnie niepotrzebny budynek na świetlicę zakładową przy której działała orkiestra dęta oraz biblioteka. Całą placówkę prowadził przez rok Pan Bronisław Olbert. W roku 1948 bibliotekę przejęła pani Maria Staszkiewicz. Dostępny w  świetlicy księgozbiór liczył wówczas 366 książek.

Na początku lat pięćdziesiątych wyodrębniono osobne pomieszczenie na bibliotekę, która w 1954 roku posiadała w swoich zbiorach już 1341 książek. Do  tego też roku biblioteka udostępniała swoje zbiory tylko pracownikom Fabryki Śrub by w następnych latach otworzyć swoje podwoje na środowisko mieszkańców Sporysza i okolic. Od 1 września 1954 roku do połowy lat siedemdziesiątych bibliotekę prowadzili Państwo Anna i Władysław Zwierzynowie. W tym też czasie biblioteka była współfinansowana przez Fabrykę Śrub i funkcjonujące tam związki zawodowe. Biblioteka gromadziła wokół siebie licznych czytelników, pracowników Fabryki Śrub. Aktywność Jana Bajtlika i jemu podobnych czytelników sprawiała, że w chwilach trudnych dla biblioteki można było w nich odnaleźć oddanych i aktywnych współpracowników. Do  roku 1976 księgozbiór wzrósł do około 17.000 woluminów. Z  powodu awarii budowlanej budynku, zawieszono działalność całego klubu, w tym również biblioteki, wszystkie książki spakowano w paczki po około 25 sztuk i w takim stanie oczekiwały na przeniesienie do nowego lokalu i rozpoczęcie remontu całego obiektu Klubu.

Pomimo wcześniejszych zapewnień niezbyt entuzjastycznie realizowano te zamierzenia. Zrodził się nawet pomysł rozdania po 10 egzemplarzy książek pracownikom Fabryki Śrub. W obronie zbiorów biblioteki stanęła młodzież. W  jedną z niedziel 40 osobowa grupa młodych ludzi na przekór Dyrekcji podjęła trud przeniesienia zbiorów i wyposażenia Biblioteki do pustego budynku przy sąsiedniej ulicy. Nie obyło się bez kłótni i wymuszeń. Po blisko rocznym remoncie budynku,ułożeniu regałów i rozpakowaniu księgozbioru biblioteka ponownie rozpoczęła swoją działalność. Prowadzenie biblioteki powierzono młodemu działaczowi kultury w Fabryce śrub – Janowi Gibasowi. Jednak nie na długo, gdyż 13 grudnia 1981 roku stan wojenny zawiesił jej działalność, gdyż wśród zbiorów książkowych w wyniku przeszukania, znaleziono między innymi wydawnictwa opozycyjnej i zdelegalizowanej oficyny wydawniczej NOVA. Po blisko roku i ponownym przeniesieniu księgozbioru do rozbudowanego obiektu Klubu Robotniczego Fabryki Śrub, biblioteka wznowiła swoją działalność. Bibliotekarzem została Alicja Niedoba.

W ciągu swojego istnienia kilkakrotnie zmieniała nazwę z Biblioteki Zakładowej na Bibliotekę Związkową lub Bibliotekę Pracowniczą. Kolejnymi bibliotekarkami w tym czasie były: Ewa Kulec i Krystyna Widzyk. Od roku 1984 pracę w bibliotece rozpoczęła Barbara Mrowiec. W 1996 roku w  wyniku przekształceń własnościowych w Fabryce Śrub “ŚRUBENA” S.A. została ona wraz z całym Klubem przekazana nieodpłatnie samorządowi miasta Żywca.

W latach 1963 – 1996 biblioteka zaopatrywała się w książki głównie w  Księgarni “Oświata” w Bielsku-Białej. Dzięki uprzejmości pracowników księgarni z jej kierownikiem Panem Bronisławem Zemanem, udało się zgromadzić cenne pozycje, których często nie było na ladach księgarskich.

Biblioteka ta, dzięki dużemu od lat poczuciu autonomiczności, i nie uleganiu presjom politycznym mocodawców, posiada książki często niedostępne, bo wycofane w innych bibliotekach.

Na początku lat siedemdziesiątych ilość prenumerowanych dla czytelni czasopism powiększyła się do kilkudziesięciu tytułów krajowych i z Czechosłowacji, NRD, Węgier, ZSRR, Bułgarii a nawet Chińskiej Republiki Ludowej. Od 1992 roku ze względów finansowych, prenumerata czasopism była systematycznie ograniczana, by osiągnąć krytyczny poziom zaledwie 8 tytułów. Obecnie biblioteka nie dysponuje żadną prenumeratą.

Prawie od początku swojego istnienia biblioteka służyła ludziom w różnym wieku, od przedszkolaków do bardzo sędziwych osób. Przekrój społeczny korzystających ze zbiorów książek był bardzo szeroki, choć przewagę stanowili robotnicy, uczniowie i studenci. W chwili obecnej placówka funkcjonuje wśród mieszkańców zróżnicowanej ekonomicznie i społecznie dzielnicy. Mieszkańcy tego środowiska podlegają ogólnym procesom degradacji kulturowej i rozwarstwienia społecznego. Służy ona pomocą uczniom szkół z całego miasta i  okolicznych gmin. W samej tylko dzielnicy i najbliższej okolicy siedzibę swoją mają dwie szkoły podstawowe, dwa gimnazja i trzy szkoły średnie oraz jedna wyższa uczelnia.

Od 1996 roku, czyli od chwili przejęcia jej wraz z klubem „śrubka” przez samorząd Żywca, biblioteka znajduje się w bardzo złej sytuacji finansowej. W większości ten stan degradacji pozycji biblioteki wyniknął z uwarunkowań politycznych w samym samorządzie i niskiej pozycji kultury w świadomości reprezentantów miejscowej społeczności w lokalnym samorządzie.

Praktycznie jedyne na co jeszcze są środki pieniężne to prenumerata kilku czasopism, subskrypcja książek Wydawnictwa KURPISZ (Wielka Historia Powszechna, Wielka Encyklopedia Geografii Świata) oraz bardzo skromne środki na niezbędne materiały biblioteczne. Dary czytelników niestety nie zapewniają utrzymania lub raczej odzyskania dawnej renomy biblioteki uchodzącej za bardzo dobrze zaopatrzoną. Okresową pomoc otrzymuje ona już od kilku lat ze strony Fundacji Pomocy Bibliotekom Polskim z Warszawy. Sporadycznie też otrzymuje wsparcie ze strony ogólnopolskich wydawnictw prasowych. Do prawidłowego funkcjonowania placówki niezbędne, choć nie dla wszystkich oczywiste, potrzebne są druki biblioteczne, aktualnie z materiałów dostarczanych przez czytelników i przez nich również wykonywane.

Dzięki hojności darczyńcy, jakim został BROWAR – Żywiec, a później i Fabryka Śrub ŚRUBENA PRODUKCJA, biblioteka Klubu ŚRUBKA otrzymała szansę choćby w pewnym zakresie, uzupełnienia swych bogatych zbiorów o najbardziej poszukiwane przez czytelników nowości książkowe. Z olbrzymią uwagą, z uczestnictwem samych czytelników wypełniono zamówienia skierowane bezpośrednio do wydawnictw, by jak najoszczędniej wydać te cenne środki.

Od 1 września 2004 r., decyzją obecnych właścicieli – samorządu miejskiego Żywca zarządzanie biblioteką przejęła Żywiecka Biblioteka Samorządowa w Żywcu. Bibliotekę prowadzi Maria Ponikwia. W roku 2009 biblioteka poddana została gruntownej modernizacji lokalu i wymiany wyposażenia. Rozbudowano powierzchnię o czytelnię internetową.